Давні арії та мораль в зороастризмі

Основна мета світового процесу, роль людини у ньому згідно зороастризму. Аналіз моральних і культурних принципів цивілізації аріїв, яка вплинула на формування більшості існуючих релігій і розвиток моральних принципів, духовного багатства багатьох народів.

Подобные документы

 • Дослідження проблеми вивчення етнічних релігій балтійських народів в українському релігієзнавстві. Розгляд історичних етапів християнізації етносів в Балтії. Короткий опис балтійських релігій часів Середньовіччя. Давні ритуальні пісні литовців і латишів.

  статья, добавлен 10.10.2018

 • Аналіз сутності та проявів "духовного феномену", з'ясування міри співвідношення понять "духовність" та "релігійність" у християнстві. Роль релігії у концепції індивідуального буття людини, духовні пошуки в умовах сучасних соціально-моральних орієнтирів.

  автореферат, добавлен 28.09.2015

 • Аналіз первісних вірувань: тотемізм, анімізм, фетишизм. Давні національні релігії. Характеристика буддизму, ісламу та християнства як світових релігій. Подібності та розбіжність в уявленні богів та дійсності у навчаннях великих світових релігій.

  реферат, добавлен 21.10.2015

 • Іслам як одна з світових релігій. Структура Коранічного тексту. Зміст та значення Корану для мусульманського суспільства. Своєрідність Корану як історико-культурного пам'ятника і як історичного джерела. Характеристика моральних і культурних засад.

  курсовая работа, добавлен 04.11.2011

 • Історія виникнення зороастризму - релігії давнього Ірану. Визначення ролі мислителя Заратуштри в формування та розповсюдженні релігії. Зороастризм як перша з релігій одкровення, тобто релігій, учення яких одержано пророком від єдиного, неповторного Бога.

  реферат, добавлен 13.07.2017

 • Різні точки зору на протестантську Реформацію як релігійний рух та рушій соціальних змін. Погляди М. Лютера, Ж. Кальвіна, У. Цвінглі, Т. Мюнцера на роль суспільних трансформацій, релігійних моральних принципів. Позитивна і негативна сторони їх діяльності.

  статья, добавлен 14.05.2018

 • Загальна характеристика християнства як однієї з найбільш поширених світових релігій. Особливості соціально-економічних та психологічних умов формування християнства. Сутність футурологічних концепцій, що передбачають розвиток релігій у майбутньому.

  контрольная работа, добавлен 27.03.2011

 • Аналіз релігієзнавчої монографії чернівецького науковця О. Бродецького. Визначення його ключових ідей, теоретичної значущості. Розгляд змісту фундаментальних категорій етики у їх співвідношенні з базовими людинотворчими критеріями належної поведінки.

  статья, добавлен 14.05.2018

 • Компаративістський аналіз основних етичних засад індуїзму та християнства, як двох релігійно-культурних систем, що мають багатомільйонну армію послідовників, що може бути корисним для визначення основних універсальних принципів моральної культури.

  статья, добавлен 15.08.2013

 • Визначення сутності релігії — віри, системи світогляду та світосприйняття, набору культурних, духовних та моральних цінностей. Ознайомлення зі ставленням молодих людей до відвідування церкви. Аналіз поняття молитви — складової релігійної діяльності.

  доклад, добавлен 17.01.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.