Исторія української культури

Етапи національного самовизначення України, розвитку культури XX ст. Становлення театру, образотворчого мистецтва, кінематографії. Розвиток науки, зокрема теоретичної фізики, літератури. Суперечливі процеси у духовно-культурному житті українців.

Подобные документы

 • Становлення і розвиток культури Київської Русі. Свідчення особливостей давньоруської культури. Ювелірні та гончарні вироби, обряди і народна демонологія, фольклор та календарно-обрядова поезія. Особливості розвитку напрямів мистецтва Київської Русі.

  курсовая работа, добавлен 13.08.2011

 • Умови розвитку культури в Україні. Особливості розвитку наукової галузі під час здобуття незалежності. Розвиток української літератури в 90-х роках. Здобутки мистецтва України. Правові засади діяльності освітніх закладів. Фізична культура і спорт.

  реферат, добавлен 23.03.2015

 • Становлення та розвиток дитячої фортепіанної музики українських композиторів. Проблеми створення національного фортепіанного репертуару та його вплив на розвиток піаністичної культури України середини ХХ ст. Аналіз українського репертуару для юнацтва.

  статья, добавлен 03.02.2018

 • Розгляд ролі та значення еміграційного періоду 20-30-х років ХХ століття для подальшого розвитку історії української культури. Передумови переселення вітчизняних діячів. Оцінка внеску Є. Маланюка та І. Багряного у спадщину національного мистецтва.

  реферат, добавлен 25.04.2015

 • Підтримка програм міжкультурного та міжнаціонального діалогу, поширення успішного міжнародного і національного досвіду. Посилення ролі культури в соціально-економічному розвитку України. Розвиток мережі дослідницьких центрів на регіональному рівні.

  методичка, добавлен 06.04.2020

 • Тенденції розвитку культурного життя України в 90 рр. ХХ ст. Реформи в соціальному і духовному житті, новий курс партії під керівництвом М.С. Горбачова. Відродження правдивої історії України. Розвиток літератури, науки, театру. Культурний внесок діаспори.

  курсовая работа, добавлен 27.02.2011

 • Аналіз розвитку освіти і науки в Київській Русі. Положення літописання та літератури. "Слово о полку Ігоревім" як чудова пам'ятка української і світової середньовічної літератури. Досягнення ремісництва, зодчества, образотворчого та музичного мистецтва.

  реферат, добавлен 25.03.2015

 • Розвиток мистецтва в Україні. Роль театру в усвідомленні українцями своєї національної приналежності та формуванні власної культури. Створення професійного театру в Києві. Значення виступів труп Кропивницького та Садовського для української спільноти.

  статья, добавлен 09.12.2018

 • Особливості світогляду античного суспільства. Аналіз впливу Крито-мікенської культури на становлення древньогрецької літератури, розвиток поезії, музики та театру. Особливості архітектури Греції. Специфіка філософії та мистецтва Древньоримської держави.

  реферат, добавлен 31.05.2010

 • Соціально-економічни умови розвитку західноєвропейської духовної культури доби Просвітництва. Раціоналістична філософія, енциклопедизм. Зростання ролі літератури в житті суспільства. Особливості розвитку мистецтва та культури доби Просвітництва.

  реферат, добавлен 11.03.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.