Исторія української культури

Етапи національного самовизначення України, розвитку культури XX ст. Становлення театру, образотворчого мистецтва, кінематографії. Розвиток науки, зокрема теоретичної фізики, літератури. Суперечливі процеси у духовно-культурному житті українців.

Подобные документы

 • Розвиток української культури ХХ ст., етапи національного самовизначення та моделі реального національного "Я". Періодизація української культури по десятиліттях, визначні досягнення кожного періоду. Причини існуючого незадовільного стану сфери культури.

  реферат, добавлен 27.05.2014

 • Опис творчих досягнень видатних українських вчених другої половини XIX-початку XX століття. Розвиток літератури, художнього мистецтва і становлення професійного театру в Україні XIX-XX століть. Вплив діяльності меценатів на розвиток української культури.

  реферат, добавлен 07.10.2019

 • Розгляд основних концепцій української культури. Нарис зародження національного мистецтва та аналіз традицій за княжої доби. Розвиток літератури, архітектури і образотворчого мистецтва за козацьких часів. Національно-державне відродження ХІХ-ХХ ст.

  учебное пособие, добавлен 05.11.2013

 • Історія української національної культури в контексті європейської культури. Передумови виникнення та етапи розвитку. Особливості світогляду та менталітету українців. Формування та поширення традицій народу, розвиток писемності, мистецтва, літератури.

  шпаргалка, добавлен 09.04.2014

 • Визначення поняття "культура", її функції. Особливості формування української культури та її періодизація. Розвиток літератури, освіти, ремесел, архітектури, мистецтва, науки в різні історичні періоди. Основні напрямки відродження української культури.

  шпаргалка, добавлен 19.01.2016

 • Особливості культури праслов'ян та Київської Русі. Культурні процеси напередодні і в добу козаччини. Вплив української культури на розвиток культурних процесів Росії. Розвиток музичного мистецтва, становлення української професійної художньої школи.

  учебное пособие, добавлен 24.09.2015

 • Визначення впливу української культури на організацію суспільного життя України. Збереження досягнень національного мистецтва. Продовження просвітніх традицій передвижництва. Конфлікт між архаїчною давньоукраїнською культурою та радянським змістом.

  статья, добавлен 31.01.2018

 • Основні історичні етапи становлення і формування художніх традицій провідного оперно-балетного театру України. Напрямки інтеграції українського музично-театрального мистецтва в світовий культурний контекст. Міжнародні зв'язки Національної опери України.

  автореферат, добавлен 29.07.2014

 • Значення народної культури як основоположної і базової для української національної культури. Особливості розвитку культури в XVI -XVIII ст. Головні досягнення культури XIX cт. Розвиток української культури ХХ ст. як період національного відродження.

  реферат, добавлен 15.05.2012

 • Історія становлення особливостей японської культури, етапи розвитку мистецтва в Японії, особливості скульптури, архітектури та образотворчого мистецтва японців. Особливості традицій японської літератури, вплив релігії на особливості культури держави.

  курсовая работа, добавлен 25.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.