Ігор Свєшніков: нові штрихи до наукового портрета

Дослідження історії формування наукових поглядів та діяльності відомого українського археолога Ігоря Кириловича Свєшнікова. Етапи його життя, які безпосередньо пов’язані з історичним факультетом Львівського університету. Педагогічна діяльність ученого.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.