Архітектура як професія

Двоєдина сутність архітектури, її матеріальна і духовна сторони, соціальне призначення. Історія виникнення професії архітектора, її становлення в період Відродження. Специфіка і сутність архітектурної творчості. Поняття і види архітектурного проектування.

Подобные документы

 • Ландшафтна архітектура - наймолодша, дотична до архітектури та будівництва, спеціальність. Історія розвитку ландшафтної архітектури. особливості роботи ландшафтного архітектора. Особливості фаху ландшафтної архітектури: сезонність та живий матеріал.

  реферат, добавлен 07.03.2010

 • Поняття архітектури як системи будівель та споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей відповідно до законів краси. Виконання малюнку архітектурної споруди Семи чудес світу або малюнку архітектурної споруди за власним задумом.

  презентация, добавлен 09.08.2018

 • Єдність інженерно-конструктивних, соціально-функціональних, образно-естетичних елементів, сполучення інженерних і соціальних розрахунків з художньою творчістю в архітектурі. Специфіка архітектурної професії, творчий процес генерації і формування проекту.

  реферат, добавлен 03.07.2013

 • Православ’я як духовна основа суспільного розвитку України. Проведення первинного обстеження 2 тисяч пам’яток історії та культури на території Волинської обл. Специфіка архітектури споруд сакрального призначення в Луцьку, Володимир-Волинському та Ковелі.

  статья, добавлен 11.02.2022

 • Становлення унікального та самобутнього образу архітектури Києва у творчому доробку архітектора П. Альошина. Формування урбаністичної ідентичності та пошук "формули міста" у проектах майстра. Ключові концепти та споруди Альошина у міжвоєнний період.

  статья, добавлен 15.03.2018

 • Опис процесу виникнення, становлення та розвитку архітектури. Характеристика та специфіка архітектурних формул Вітрувія, значення та сутність конструкцій. Національні риси в сучасній архітектури. Поняття та використання симетрії, ритму та пропорції.

  реферат, добавлен 06.05.2015

 • Сутність і напрямки дослідження методу історичної асоціації в архітектурі на прикладі творчості М. Грейвза. Зміст і аналіз, закономірності мови постмодерністської архітектури та таких композиційних принципів як метафора, масштаб, пропорції, колорит.

  статья, добавлен 14.05.2018

 • Процес перетворення хай-теку в поезію, специфіка творчості Ж. Нувеля, його молодість і пізня слава. Характеристика музейної архітектури творця, опис Торре Агбара. Роботи архітектора П. Цумтора: каплиця Святого Бенедикта в Зумвітге та термальні лазні.

  курсовая работа, добавлен 18.04.2015

 • Специфічні особливості вчення ісламу у сунітів. Становлення і періодизація ісламської архітектури Алжиру. Сутність історичних передумов формування ісламської архітектури. Характеристика та періодизація мечетей, поширення багатоколонного типу мечеті.

  статья, добавлен 11.10.2018

 • Аналіз періоду розвитку архітектури в європейських країнах з початку XV до початку XVII століття, в загальному перебігу Відродження та основ духовної і матеріальної культури Стародавній Греції і Рима. Форми античної архітектури: симетрія, пропорція.

  презентация, добавлен 22.10.2014

 • Історія та традиції формування ключових об’єктів львівських садів та парків. Етапи становлення спеціалізації "Ландшафтна архітектура". Вибір тематики конкурсних та дипломних робіт студентів, що опрацьовувалися на кафедрі дизайну архітектурного середовища.

  статья, добавлен 08.02.2019

 • Ранньохристиянська архітектура та вплив на неї візантійської архітектурної традиції. Символізм планувальної структури та простору християнського храму. Основні етапи розвитку візантійської архітектури. Внесок Візантії у світову архітектурну спадщину.

  шпаргалка, добавлен 27.05.2016

 • Результати досліджень архітектури України XVII – XVIII ст., здійснених протягом останнього століття. Характеристика як архітектурного процесу, що відбувався в межах всієї території України, так і окремих об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини.

  статья, добавлен 01.06.2018

 • Проаналізовано розвиток архітектури рондокубізму - архітектурного спрямування міжвоєнного часу в Чехословаччині, який безпосередньо пов’язують із ідеологією становлення молодої національної держави. Огляд своєрідності чехословацької архітектури.

  статья, добавлен 16.11.2018

 • Специфіка проектування медичних будівель. Створення комфортного середовища для цілодобового перебування пацієнта. Проектування малоповерхових корпусів лікувальних закладів. Особливості використання архітектури та кольору в інтер’єрі медичних палат.

  статья, добавлен 29.12.2017

 • Архітектура як мистецтво зводити будинки і споруди. Деталі архітектурного ордера. Основні засоби архітектури. Елементи будівлі, архітектурні обломи. Профілі зовнішніх витягнутих деталей. Характеристика епох архітектури. Архітектура доби феодалізму.

  реферат, добавлен 10.10.2014

 • Виявлення особливостей розвитку архітектури України в пострадянський період та розробка принципів її наукової оцінки. Ключові передумови та їх визначальні характеристики, що стали факторами впливу та вихідною базою архітектурного розвитку 1990-х рр.

  автореферат, добавлен 29.07.2014

 • Дослідження забудови та архітектури Києва на рубежі ХІХ-ХХ століть на фоні бурхливого економічного та культурного розвитку міста. Передумови формування київської архітектури. Ставлення городян до змін розвитку міста. Роль архітектора та замовника.

  автореферат, добавлен 05.01.2014

 • Системність як характеристика цілісності в архітектурі. Мова і мовлення архітектури як засіб вираження композиції. Міфопоетична модель античного космосу. Просторова дистанція, світлові відносини. Головні причини виникнення архітектурного катарсису.

  реферат, добавлен 29.06.2013

 • Концептуальне проектування як творча частина архітектурної діяльності. Роль проектування в професійній творчості архітекторів. Творчість О. Бродського та І. Уткіна в радянські часи. Рішення концепцій "Світ Ель Лисицкого" - театр "Глобус" в Новосибірську.

  статья, добавлен 17.04.2023

 • Формулювання складових методик медіа-архітектурного проектування громадських комплексів, визначення критеріїв медіа-архітектурного синтезу. Ієрархія проектних задач об'єкту медіа-архітектурного синтезу. Проектування медіа-архітектурного простору.

  статья, добавлен 03.03.2019

 • Центри творчого розвитку дітей як багатофункціональні об'єкти. Тенденції проектування дитячих центрів творчого розвитку. Роль їх впливу на розвиток сучасної архітектури. Загальні прийоми формування і удосконалення архітектурного середовища для дітей.

  статья, добавлен 29.12.2017

 • Вивчення європейської архітектури під впливом ідей романтизму. Пошуки нових архітектурних форм у творчості архітекторів України ХІХ ст. Формування архітектурного ансамблю Харкова наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. Представники неоренесансу в Харкові.

  статья, добавлен 27.03.2024

 • Новий погляд на історію архітектури України, яку можна розглядати як спеціалізований дискурс розвитку архітектурної типології. Аналіз особливостей вивчення архітектурної спадщини України з класифікацією та систематизацією її типологічних особливостей.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Пам'ятки архітектури міста Коломиї, залишені творцями минулих епох. Розвиток архітектурної справи в Коломиї. Дерев'яна архітектура краю. Архітектура Коломиї після Другої світової війни. Елементи механічного поєднання стилів, малі архітектурні форми.

  реферат, добавлен 05.07.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.