П.Б. Струве: свобода еволюції під контролем міри

Аналіз актуальних положень ліберально-консервативної концепції, розробленої російським ученим П.Б. Струве. Оцінка деяких напрямів політичної думки російської післяреволюційної еміграції. Значення свідомої творчості народу для розвитку суспільства.

Подобные документы

 • Основні ідеї вітчизняної політичної думки міжвоєнного періоду. Співставлення різних підходів до класифікації напрямів української політичної думки міжвоєнного періоду і визначення в них місця відомого державного діяча українського народу Р. Лагценка.

  статья, добавлен 27.09.2013

 • Науковий дискурс щодо змісту, специфіки і основних напрямів розвитку політичної думки України в XVII-XVIII ст. Аналіз неполітичних факторів, які впливали на розвиток політичної думки ранньомодерної України. Політичні дослідження з погляду синергетики.

  статья, добавлен 15.10.2018

 • Політична історія другої половини XX ст. Особливості еволюції української політичної думки. Дослідження політичної культури як синтезу політики та культури. Основні етапи розвитку зарубіжної суспільно-політичної думки. Західні політологічні традиції.

  реферат, добавлен 11.01.2011

 • Характеристика міфологічних уявлень про політику. Аналіз політичної думки стародавніх Греції та Риму. Аналіз тенденцій у розвитку політичної думки середньовіччя, реформації, відродження та просвітництва. Аналіз політичних доктрин нової доби та сучасності.

  контрольная работа, добавлен 18.09.2017

 • Аналіз основних ідей української політичної думки ХІХ століття. Дослідження творчої спадщини видатних діячів періоду національного відродження в Україні. Ліберально-демократичний та культурний рух, формування політичних ідей про незалежність країни.

  реферат, добавлен 24.03.2014

 • Дослідження політичної доктрини Аристотеля, на основі його "Політики". Вплив політико-правової концепції Аристотеля на процес становлення і розвитку політичної думки в Античності, Середньовіччі та Новому часі та на розвиток європейської політичної думки.

  автореферат, добавлен 27.09.2013

 • Місце політичної концепції В. Старосольського в історії розвитку західно-європейської та української політичної думки двадцятого століття. Проблема національних відносин. Вплив національного та соціального чинників на соціально-політичну історію України.

  автореферат, добавлен 06.11.2013

 • Формування політичної думки української міжвоєнної еміграції в Європі, вплив на цей процес новітніх політичних ідеологій. Систематизація політичних поглядів носіїв ідеї державності. Визначення особливих та загальних рис моделей державного будівництва.

  автореферат, добавлен 25.09.2013

 • Основні політичні концепції свободи представників ліберального напряму західноєвропейської політичної думки Б. Констана, А. Токвіля, І. Бентама, Дж. С. Мілля. Визначення закономірностей суспільного розвитку та непереривності прогресу людства К.А. Рувруа.

  реферат, добавлен 27.09.2010

 • Характеристика суспільно-політичних діячів повоєнної української еміграції: В. Винниченка, І. Лисяка-Рудницького. Ознайомлення з процесом зародження й утвердження сучасної політичної думки й політичної науки в Україні. Аналіз націонал-комуністична течії.

  реферат, добавлен 26.02.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.