Професійно важливі якості працівників МНС

Поняття професійно важливих якостей у психології - окремих динамічних рис особистості, психічних і психомоторних властивостей, а також фізичних якостей, що відповідають вимогам до людини певної професії. Особливості професійної діяльності працівників МНС.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.