Чайлд-фрі — норма чи девіація

Чайлд-фрі як принципове небажання мати дітей, незважаючи на таку можливість. Соціальні та психологічні аспекти свідомої відмови від дітей. Дослідження позиції чайлдфрі як індивідуального рішення, яке стосується особистого й інтимного життя людини.

Подобные документы

 • Особливості процесів пам'яті. Особистісний розвиток дітей дошкільного віку. Дослідження психологічних особливостей розвитку пам'яті дітей 4-5 року життя. Практичні рекомендації для батьків щодо особливості розвитку пам'яті у дітей 4-5 року життя.

  курсовая работа, добавлен 11.06.2016

 • З’ясування та характеристика особливостей фіксування особистого досвіду у свідомості людини та його екстеріоризації у формі наративу. Розробка основних принципів діагностики здатності дітей, підлітків та юнаків до інтеграції свого особистого досвіду.

  автореферат, добавлен 28.07.2014

 • Особливості планування, необхідні вміння керівника для визначення стратегії організації та розв’язання завдань. Психологічні аспекти прийняття групового та індивідуального управлінського рішення, вибір лінії поведінки, формулювання обмежень та критеріїв.

  реферат, добавлен 26.11.2010

 • Вивчення емоційно-вольової сфери та особистого розвитку у дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Розробка корекційної методики щодо подолання логофобії у дітей з ТПМ. Концепція стандарту освіти дітей дошкільного віку з вадами мовленнєвого розвитку.

  статья, добавлен 15.02.2018

 • Особливості емоційної сфери дошкільника. Фактори, що формують тривожність у дітей. Психофізіологічна основа страхів, їх статево-вікові особливості. Визначення спектру дитячих страхів та рівня тривожності у дітей з урахуванням гендерного аспекту.

  дипломная работа, добавлен 21.02.2012

 • Нейрохімічні дослідження та медичне обґрунтування емоційних відмінностей дітей раннього віку з залізодефіцитною анемією: підвищена обережність, відчуття страху, "нещастя". залежність виявлених змін від ступеню дефіциту заліза в організмі пацієнтів.

  статья, добавлен 21.06.2016

 • Особливості розвитку дітей дошкільного віку, підготовка до навчання у школі. Інтелектуальні, соціальні, мотиваційні складові досліджень, психологічна готовність дитини, наявність внутрішньої позиції учня. Базовий компонент дошкільної освіти та адаптації.

  реферат, добавлен 05.04.2014

 • Психолого-педагогічна роль ігрової діяльності. Формування у дітей соціального досвіду, моральних ставлень, моральної свідомості. Психологічні особливості дітей з аутизмом. Порушення всіх форм довербального та вербального спілкування дітей з аутизмом.

  статья, добавлен 14.10.2018

 • Розкриття соціально-психологічних умов розвитку дітей з аутизмом та формулювання основних засад створення індивідуальних корекційних програм для аутистичних дітей. Залучення дітей з аутизмом до навчання та підготовка фахівців і батьків до співпраці.

  статья, добавлен 21.07.2018

 • Психологічне консультування дітей молодшого шкільного віку та підлітків. Поняття цікавості, маніпуляцій. Спеціальні методи впливу на людей. Соціальні успіхи й духовне зростання дітей. Визначення та аналіз усвідомлених вчинків та морального вибору людини.

  научная работа, добавлен 07.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.