Відомі персоналії - джерела вивчення української історії та культури

О. Довженко як видатний діяч української культури, кінорежисер, сценарист зі світовим іменем, письменник. Знайомство зі шляхами українського кіномистецтва першого післявоєнного десятиріччя. Загальна характеристика найбільш відомих робіт М. Рильського.

Подобные документы

 • Особливості української культури. Духовні і культурні здобутки українського етносу. Фольклорні жанри. Пам’ятки музичної культури України. Лисенко Микола Віталійович – видатний музичний та громадський діяч України. Його життєпис, аналіз його творчості.

  контрольная работа, добавлен 20.11.2008

 • Визначення поняття культури в історичній ретроспективі. Дослідження взаємодії матеріальної і духовної культури. Ознайомлення з головними досягненнями первісного мистецтва. Аналіз етнічної історії культури Трипілля. Вивчення культури кіммерійців.

  шпаргалка, добавлен 26.09.2017

 • Історія створення і розвитку Українського театрального музею, його діяльності під опікою Всеукраїнської академії наук як маловідома сторінка історії української культури. Відомості про заснування та становлення музею, поповнення фондів матеріалами.

  статья, добавлен 15.08.2013

 • Козацькі літописи Самовидця, Григорія Грабянки, Самійла Величка як важливе джерело історії української культури, їх художня й історіографічна цінність. Національно-визвольна війна українського народу 1648-1654 років як центральна тема літопису Самовидця.

  статья, добавлен 09.01.2019

 • Значення музичної культури України у розвитку української державності. Вивчення етапів розвитку української культури. Пожвавлення суспільно-політичного життя в містах Наддніпрянщини. Вплив козацько-гетьманської доби. Народні пісні календарного циклу.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Період Другої світової війни і першого післявоєнного десятиріччя - один з найважливіших історичних етапів боротьби українського народу за свою соборність. Звеличення вождів української революції - характерна особливість 80-90-х років ХХ століття.

  статья, добавлен 05.12.2018

 • Характеристика розвитку української культури у XX столітті. Дослідження українського мистецтва і церковного життя 1917-1920 років. Розгляд умов розвитку культури, освіти і науки. Вивчення стану українського друкарства і книжкової справи часів гетьманату.

  курсовая работа, добавлен 24.10.2014

 • Археологічні, етнографічні та писемні джерела вивчення стародавньої культури праслов'янських племен. Концепції прабатьківщини слов'ян та їх культурні ознаки. Вивчення культури, символіки, одягу та побутових інструментів скіфських та трипільських племен.

  презентация, добавлен 12.04.2015

 • Розгляд козацьких літописів Самовидця, Григорія Грабянки, Самійла Величка як важливих джерел історії української культури. Використання історіографічного принципу достовірності й авторської неупередженості в літописі Грабянки. Структура літопису Величка.

  статья, добавлен 27.07.2016

 • Дослідження життєвого шляху та меценатської діяльності Андрія Шептицького. Культурна та історична спадщина визначного українського церковного, громадського і культурного діяча. Пастирських послання митрополита Української греко-католицької церкви.

  реферат, добавлен 22.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.