Євген Маланюк: витоки й еволюція творчої особистості

Формування та еволюція світоглядних та естетичних позицій Є.Маланюка. Основні етапи творчої еволюції письменника з їх ідейно-стильовими домінантами. Етапи національного самоусвідомлення. Сутність історіософської концепції творчості видатного письменника.

Подобные документы

 • Аналіз емігрантської творчості Євгена Маланюка, біографічні відомості з життя письменника. Особливості поетичного стилю Маланюка, поезія міжвоєнного часу. Ліричний герой у збірці письменника "Стилет і стилос". Історизм та географізм поезій Є. Маланюка.

  реферат, добавлен 30.08.2017

 • Євген Филимонович Маланюк як український письменник, поет, культуролог та літературний критик. Причини його еміграції та стосунки з ріднею із закордону. Спогади Богдана Маланюка про свого батька. Відношення до письменника спецслужб. Основні твори поета.

  реферат, добавлен 20.08.2011

 • Дослідження особливостей індивідуального мовлення письменників на прикладі творчості митців Східної Слобожанщини. Залежність образної системи, архітектоніки твору від творчої особистості письменника, його ідейно-естетичної концепції та світобачення.

  статья, добавлен 26.08.2012

 • Характеристика творчої еволюції П. Воронька у контексті розвитку естетичних форм. Аналіз морально-філософської концепції ліричного "я" у творчості письменника. Основні паралелі між героїзованими постатями Воронькової лірики та народним героїчним епосом.

  статья, добавлен 30.07.2016

 • Ранні роки Євгена Филимоновича Маланюка - українського письменника, культуролога-енциклопедиста, публіциста, літературного критика, сотника Армії УНР. Творча спадщина поета: Ісход, Безкровна Муза, Варязька балада, Воякам. Літературна премія ім. Маланюка.

  презентация, добавлен 24.09.2017

 • Розкриття витоків поетичного хисту, становлення та саморозвиток творчої індивідуальності Є. Маланюка. З'ясування його ролі та місця в еміграційному літературному процесі. Аналіз основних рис естетичної реалізації історіософської концепції митця.

  автореферат, добавлен 09.11.2013

 • Життєпис українського письменника, культуролога-енциклопедиста, публіциста, літературного критика Євгена Маланюка. Доба визвольних змагань. Мотив дороги, що обумовив домінування у віршах деяких специфічних слів. Приклад "ненависного" звертання до України.

  реферат, добавлен 23.12.2014

 • Етапи формування гуманітарної освіти Гімназії вищих наук. Основні компоненти етнокультурного простору Ніжина як джерела творчих витоків Гоголя. Особливості літературної підготовки письменника. Дискурсивні компоненти Гімназії в спадщині письменника.

  автореферат, добавлен 14.08.2015

 • Особливості листа як мемуарного жанру суччасної літератури, історія його розвитку. Головні етапи життя й творчості Олеся Гончара, формування життєвого кредо через вивчення його епістолярію. Еволюція світогляду письменника з урахуванням контекстів доби.

  автореферат, добавлен 27.08.2014

 • Біографічні відомості з життя видатного російського письменника, драматурга та публіциста М.В. Гоголя. Етапи творчості письменника та її вплив на культурний розвиток тогочасного суспільства. Перелік та характеристика найбільш знакових творів письменника.

  презентация, добавлен 05.10.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.