Оригінальна інструментальна бандурна творчість в аспекті жанрово-стильової еволюції

Історія розвитку бандурного репертуару. Систематизація жанрів і форм оригінальної бандурної творчості в історичній ретроспективі та на сучасному етапі. Урахування соціокультурних передумов функціонування інструмента в національному музичному середовищі.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.