Моральні аспекти глобальних проблем сучасної цивілізації та нові напрямки етичних знань

Вивчення етичного сенсу екологічних проблем, екологічна етика. Турбота про здоров'я і виживання - моральний імператив сучасності. Проблеми біоетики. Моральні основи взаємодії культур. Толерантність як етичний принцип. Характеристика етики ненасильства.

Подобные документы

 • Моральні дилеми сучасного мистецтва у контексті професійної етики. Основна проблематика прикладної етики у сучасному мистецтві. "Мораль генія" та відповідальність у мистецтві. Екологічна естетика та естетичне виховання. Моральні провокації у мистецтві.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Усвідомлення необхідності нових підходів у вирішенні екологічних проблем. Теоретико-моральні засади становлення екологічної етики. Аналіз гуманістичних ідей відомого німецького мислителя А. Швейцера, відображених в його "етиці благоговіння перед життям".

  статья, добавлен 01.02.2018

 • Дослідження проблеми професійної етики політиків та політологів. Моральні й політичні аспекти професійної етики політолога. Співвідношення прагматичних і моральних сторін політичної діяльності, зв'язок професійної етики та особистої моральності політика.

  статья, добавлен 20.11.2018

 • Визначення моральних норм і меж, в яких має розгортатися туристська діяльність. Вивчення основних положень Глобального етичного кодексу туризму. Етика туризму як різновид прикладної етики. Вивчення гостинності як базового поняття людської етики.

  статья, добавлен 13.12.2018

 • Поняття, предмет та структура етики. Моральний досвід різних поколінь людства. Процес вироблення етичних знань. Аналіз проблем добра і зла. Взаємозв'язок етики з іншими науками. Раціональне обґрунтування моралі, виявлення її значення у розвитку людини.

  реферат, добавлен 31.03.2014

 • Концептуальні основи категорійного апарату професійної етики військовослужбовців Збройних сил України як чинника формування маральних цінностей військовика. Філософський аналіз сутності поняття "категорія військової етики". Моральні цінності офіцера ЗСУ.

  статья, добавлен 21.10.2020

 • Професійна етика перекладачів, її предмет та основні принципи та актуальність в інформаційному суспільстві. Моральний кодекс для перекладача. Проблеми етики перекладу в Україні та підхід зарубіжних теоретиків і практиків перекладу до етичних питань.

  реферат, добавлен 26.03.2014

 • Етика і естетика як навчальна дисципліна. Основні етапи становлення етики як науки. Поняття та історичний розвиток моралі. Відповідальність та етичний зміст поняття "свобода". Моральний світ особистості. Сутність естетичного ставлення людини до дійсності.

  курс лекций, добавлен 20.03.2015

 • Характеристика аспектів впливу світових релігій на формування і пізнання суспільно-історичного досвіду людства. Етичні принципи та духовно-моральні цінності як важлива складова поведінки людини в суспільстві. Формування духовності сучасного студента-медик

  статья, добавлен 11.05.2018

 • Аналіз етичних проблем прийняття рішень і діяльності. Соціальна робота як один з видів професійної діяльності, де турбота про благо всіх і кожного є предметом практичної діяльності. Знайомство з деякими аспектами професійної етики соціального працівника.

  статья, добавлен 30.10.2020

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.