Ідеї прав людини

Розвиток цінності прав людини від епохи Відродження до сучасності. Міжнародні організації які захищають політичні права людини. Міжнародно-правові документи. Визначення розміру номінальних і реальних доходів на душу населення і аналіз їх динаміки.

Подобные документы

 • Аналіз поглядів М. Драгоманова на ідею Тендерної рівності, тобто рівності політичних, економічних, культурних, соціальних та інших прав і свобод людини незалежно від її статевої приналежності. Шляхи втілення ідеї в життя, конституційно-правові механізми.

  статья, добавлен 02.12.2018

 • Цінності самовідданої праці, самостійності, індивідуалізму та прагматизму як критерій рівня матеріального добробуту людини. Наслідки орієнтації людини на матеріальні цінності, знецінення практик духовного розвитку та внутрішнього світу особистості.

  статья, добавлен 03.02.2018

 • Тріумфи і трагедії XX століття, надії і розчарування, що принесло це сторіччя. Розвиток енергетичної озброєності і могутності людства, досягнення у галузі науки. Доля людини у дзеркалі літератури та мистецтва. Дві головні тенденції в зображенні людини.

  реферат, добавлен 28.06.2010

 • Аналіз поведінкових індикаторів цінності самовираження, отриманих у ході пілотних опитувань. Пошук релевантних індикаторів вимірювання проявів поведінки людини. Пошук зв'язку між найбільш притаманними цінностями самовираження та частотою прояву поведінки.

  статья, добавлен 06.06.2018

 • Формування світогляду молодої людини на певному соціокультурному тлі. Структурні компоненти та функції образу людини культури. Створення цілісної системи знань індивіда про сутність розвитку людини і суспільства, стійкості його поглядів та переконань.

  статья, добавлен 08.05.2018

 • Результати пошуку поведінкових індикаторів цінності самовираження. Розробка запитань для вимірювання поведінки людини у зв’язку з її цінностями. Значущий зв’язок між частотою виконуваної дії та вираженими цінностям: самостійність-дії та влада-домінування.

  статья, добавлен 30.08.2018

 • Процес формування відмінностей у рівні життя населення сіл і міст. Спроба пояснення залежності достатку людини від статусу в суспільстві в різні часи. Проведення комплексного аналізу рівня життя українців в певні історичні епохи під владою різних країн.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Проблема виховання, соціалізації і розвитку людини. Домашнє середовище та його вплив на розвиток дитини. Взаємодія людини з суспільством та процес входження людини в соціальне середовище. Формування у дітей високої духовності та моральної чистоти.

  реферат, добавлен 04.12.2011

 • Відкритість думки та спілкування, особиста свобода індивіда та поцінування головних прав та свобод людини як основа толерантності. Певний компроміс між тими принципами, на яких вибудовується сфера людини, її взаємини з оточуючими, зі світом у цілому.

  реферат, добавлен 01.11.2014

 • Розгляд патернів поведінки людини в різні періоди онтогенезу. Огляд ефективного інструменту деформації інтелектуального розвитку людини в завершальний період життя. Характеристика особливостей уявлення про інтелектуальний потенціал людини у старості.

  статья, добавлен 29.10.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.