Павло Петрович Скоропадський

Біографія українського гетьмана П. Скоропадського. Генеалогія козацького роду Скоропадських. Участь в Російсько-японській війні. Вороже ставлення до соціалістичних ідей українських та російських революційних партій. Розкол кабінету міністрів Гетьмана.

Подобные документы

 • Дитячі роки майбутнього генерала. Часи командування армійським корпусом на Волині. Проголошення П. Скоропадського гетьманом української держави. Внесок Скоропадського у розвиток науки, освіти та культури. Відносини гетьмана з "товаришами по боротьбі".

  реферат, добавлен 17.02.2012

 • Висвітлення структури, штатів, принципів роботи та завдань підрозділів особистого Штабу гетьмана П.Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 р.). Особиста охоронна команда гетьмана, яка підлягала гетьманському коменданту. Загін осібного призначення.

  статья, добавлен 18.02.2014

 • Дослідження складу і особливостей формування Адміністрації глави держави за владарювання П. Скоропадського, яка мала назву "Головна Квартира Пана Гетьмана". Функції осіб біля Гетьмана. Начальник штабу, старшини з правами командирів неокремих бригад.

  статья, добавлен 18.02.2014

 • Історична наука про місце держави гетьмана П. Скоропадського в історії Української революції. Внутрішня політика держави П. Скоропадського, діяльність уряду в аграрному секторі, промисловості, фінансовій політиці, національно-культурному будівництві.

  автореферат, добавлен 16.09.2013

 • Оцінка постаті гетьмана І. Скоропадського сучасною вітчизняною історіографією через призму ставлення до його служби та відображення факторів, що сприяли цьому. Наслідки цих протиріч І. Скоропадського для його позитивного або ж негативного висвітлення.

  статья, добавлен 04.04.2019

 • Павло Скоропадський як останній український гетьман. Загальний огляд життєвого шляху: отримання освіти, одруження та військова кар’єра. Особливості приходу до влади на Україні, досягнення та недоліки при керуванні державою. Доля після гетьманування.

  реферат, добавлен 26.04.2010

 • Розпуск Центральної Ради та причини приходу до влади гетьмана П. Скоропадського. Гетьманська держава, її внутрішня і зовнішня політика. Протигетьманське повстання та крах гетьманщини, історичні та суспільно-політичні передумови даного процесу, його роль.

  реферат, добавлен 14.05.2015

 • Процес ескалації соціального конфлікту в Українській державі гетьмана Скоропадського, що переріс в селянську війну. Чинники протестних настроїв. Опозиційні сили, що проводили боротьбу з інтервентами (Німеччиною та Австрією), гетьманською владою.

  статья, добавлен 17.11.2017

 • Дослідження продовольчої політики, що здійснювалася урядами гетьмана Павла Скоропадського. Комплексний аналіз продовольчого становища в Україні навесні 1918 р., причини погіршення ситуації на ринку продовольства. Основні напрями та засоби її подолання.

  автореферат, добавлен 28.10.2013

 • Особливості подання пропозиції щодо створення відділів при Штабі гетьмана (ШГ) у перші дні після перевороту. Завдання юридичного відділення: перевірка оперативних матеріалів, тощо. Роль ШГ у державотворчій роботі за часів гетьманування П. Скоропадського.

  статья, добавлен 02.08.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.