Етика поведінки державних службовців

Поняття, основні принципи службового етикету, правила поведінки. Етичні кодекси державних службовців. Світова практика формування етики державних службовців, головні етапи даного процесу, вимоги до нього та значення, можливості використання на сьогодні.

Подобные документы

 • Етикет службових взаємин як логічне вираження кращих норм і правил поведінки. Правила та основні принципи службового етикету. Етичні кодекси державних службовців, кодекси поведінки. Професійна етика державних службовців: аналіз світової практики.

  реферат, добавлен 22.02.2011

 • Опис кодексів честі чиновника в Україні. Аналіз історії появи нормативно-правових актів у незалежній країні, характеристика їх понять. Місце кодексів етики у процесі запобігання корупції. Формування принципів професійної етики державних службовців.

  статья, добавлен 28.05.2017

 • Бізнес-етика: історія її виникнення, поняття, риси, етичні правила та стан на сучасному етапі розвитку суспільства. Основні етичні норми та принципи ведення справи. Корпоративні кодекси ділової поведінки людини. Взаємна довіра як основа етики бізнесу.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Моральна культура спілкування як складова загальнолюдської культури. Науково-теоретичне обґрунтування формування професійної етики державних службовців в умовах демократизації. Мовні засоби конструювання іміджу. Компетентність комунікативного процесу.

  дипломная работа, добавлен 07.10.2014

 • Предмет і завдання курсу з етики і психології ділового спілкування. Взаємодія та взаєморозуміння. Спільна діяльність і вплив на неї етичних норм і правил. Правила поведінки службовців. Вербальні засоби спілкування, мовленнєвий етикет. Бесіда по телефону.

  контрольная работа, добавлен 16.10.2013

 • Поняття етикету як зведення норм і правил поведінки, прийнятих у відповідній спільності людей. Основні види етикету: придворний, дипломатичний, військовий та ін. Головні характеристики загальногромадянського етикету та етики ділового спілкування.

  контрольная работа, добавлен 20.11.2009

 • Наукове значення етики. Вимоги до соціально-моральних взаємовідносин між працівниками правоохоронних органів. Змістовні основи поведінки, гідності, професійного обов’язку й честі. Моральні принципи у професійному і правовому етикеті правоохоронців.

  статья, добавлен 30.07.2016

 • Визначено чинники, що призводять до виникнення етичних проблем у професійному житті державних службовців. Проаналізовано законодавство України стосовно регулювання вимог професійної етики для держслужбовців. Шляхи покращення державного управління.

  статья, добавлен 03.03.2018

 • Загальні принципи та зміст міжнародного етикету. Основні характеристики етики ділового спілкування в країнах Сходу. Особливості ділового етикету та поведінки в західноєвропейських країнах, США, Канаді, Австралії. Характеристика ділової етики в Україні.

  реферат, добавлен 21.01.2013

 • Особливості національного етикету в азійських державах. Основні правила поведінки за столом. Принципи та правила внутрішнього життя підприємництва. Представлення основних цінностей в організаційній структурі, системі управління та кадровій політиці.

  контрольная работа, добавлен 06.11.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.