Особливості розвитку професійного самовизначення майбутніх учителів початкових класів в умовах ступеневої підготовки

Зміст професійного самовизначення майбутніх учителів початкових класів. Компоненти даного феномену: мотиваційно-ціннісний, оцінно-змістовий, діяльнісний, критерії та показники. Модель професійного самовизначення майбутніх учителів початкових класів.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.