Проблемне поле фізичної антропології

Предмет та проблемне поле фізичної антропології як самостійної науки. Основні завдання та напрямки фізичної антропології. Погляд на людину як на істоту історичну, аналіз проблем визначення її походження і призначення. Сенс та цінності життя людини.

Подобные документы

 • Сутність людини та підходи до її розуміння. Способи осмислення людського буття. Основні концепції сенсу життя людини. Визначення нормативного змісту щастя. Концепції філософської антропології. Щастя як вищий прояв реалізації сенсу життя особистості.

  контрольная работа, добавлен 07.12.2011

 • Основні розділи антропології у радянській науці: антропогенез, расознавство і морфологія. Активна антропологізація і гуманізація галузей людинознавства в сучасних умовах. Аналіз поглядів Ушинського та філософської антропології ідеалістичного напряму.

  статья, добавлен 30.07.2013

 • Сучасний процес вивчення особистості. Предмет філософської антропології. Проблематика суверенного образу людини у філософській антропології Шелера. Етапи становлення «енергії духу», варіативності людських архетипів, індивідуальної потенційності "Я".

  презентация, добавлен 29.12.2012

 • Виявлення витоків еволюціонізму, простеження еволюційних змін в британо-американській культурній антропології. Вивчення особливостей теорій лінійної, універсальної і багатолінійної еволюції в культурній антропології. Визначення специфіки неоеволюціонізму.

  автореферат, добавлен 26.08.2015

 • Аксіологічний аспект та екзистенціальні виміри проблеми цінності буття. Аналіз фундаментальної парадигми життя людини у суспільстві в сучасній філософській антропології. Визначення права на життя, смерть і вільний вибір, гармонізація взаємодії з природою.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Аксіологічний підхід у вивченні антропології. Проблематика правової антропології, як галузі філософії права, що вивчає співвідношення особистості й права. Особистісний аспект права. Зв'язок юридичної антропології з культурною і філософською антропологією.

  реферат, добавлен 12.09.2013

 • Дослідження процесу становлення і розвитку антропологічно-правового знання у працях мислителів. Аналіз наукових точок зору щодо часу виникнення антропології права, етапів її розвитку. Аналіз значення людини для права у різних філософських концепціях.

  статья, добавлен 23.07.2017

 • Сутність та головний зміст антропології як наукової дисципліни, етапи її формування та розвитку з античних часів, значення в сучасному суспільстві. Тіло та душа людини як предмет антропології, взаємозв'язок з теологією. Засади послань апостола Павла.

  реферат, добавлен 23.01.2012

 • Криза філософської антропології і антропоцентричного мислення у філософії кінця ХХ - початку ХХІ ст. Дослідження артикуляцій природи у різних напрямках філософської антропології. Стратегія розуміння теми "людина і природа" в антропологічних концепціях.

  статья, добавлен 03.02.2018

 • Співвідношення буденного, особистісного та філософського типів світоглядів з міфологічним, релігійним і науковим та концептами "іронія" і "пафос". Аналіз проблеми сенсу життя як фундаментального критерію краси світогляду в філософській антропології.

  статья, добавлен 01.02.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.