Стан використання засобів електронної лінгвометодики в професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи

Застосування засобів електронної лінгвометодики в процесі підготовки майбутнього вчителя за допомогою анкетування. Аналіз відповідей на кожен із тематичних блоків анкети на основі методу ранжування. Висвітлення результатів емпіричного дослідження.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.