Динаміка самовизначення митця в контексті російського та українського соціокультурного простору першої третини XX століття

Визначення теоретико-методологічних засад дослідження шляхом аналізу праць вітчизняних та зарубіжних філософів, культурологів, мистецтвознавців. Виявлення взаємодії митця та влади на основі моделі "митець-майстер" в умовах зростання тоталітаризму.

Подобные документы

 • Особливості виміру освітнього простору в сучасних умовах. Зміна традиційних засад освітньої діяльності. Філософсько-освітній аналіз освітнього простору у контексті проблем віртуальної реальності. Системні, комунікаційні, статусні аспекті простору освіти.

  статья, добавлен 06.06.2018

 • Герменевтичне з’ясування соціокультурних змін ( З. Фрейд, К. Юнг), що вплинули в Україні на фрейдистське і просвітницьке тлумачення гуманістки романтичного простору. Виявлення прихильності українського соціуму до філософського впливу на "маленьку людину".

  статья, добавлен 30.05.2018

 • Здійснення цілісного системного аналізу філософських поглядів Челпанова з визначенням їх місця у вітчизняній філософії ХІХ – першої третини ХХ ст. та значення для сучасної філософії України. Аналіз онтологічних засад критики матеріалізму та позитивізму.

  автореферат, добавлен 26.09.2015

 • Конкретизація методологічних засад дослідження освіти як чинника соціальних змін на основі критичного аналізу наявних у соціальній філософії методологій. Інструментарій комплексного дослідження характеру впливу освіти, її трансформуючих можливостей.

  автореферат, добавлен 14.10.2015

 • Проведення аналізу методологічних підходів та історіографічної й джерельної бази дослідження творчості С. К’єркеґора. Розкриття загальної концепції буття людини у філософії автора шляхом осмислення та інтерпретації концептуальних засад екзистенції людини.

  автореферат, добавлен 05.11.2013

 • Комплексний аналіз дослідження проблеми "розкладу капіталістичної культури" та її висвітлення в зарубіжній філософії першої третини ХХ ст. представником філософської думки УСРР 20-х – 30-х рр. ХХ ст. П. Демчуком. Ірраціоналізація європейської філософії.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Дослідження поглядів філософів XX ст. щодо основи гармонії індивіда. Встановлення спільних та відмінних підходів до проблеми гармонії у європейських та радянських філософів. Процес формування поглядів на сутність гармонії в європейській філософії XX ст.

  статья, добавлен 17.08.2013

 • Виявлення основних аспектів інтелектуальної культури юриста як органічної складової духовної культури та спроба її філософсько-правового аналізу. Комплексне визначення рівня розробки проблем інтелекту в контексті соціокультурного та гуманітарного знання.

  автореферат, добавлен 29.08.2014

 • Онтологічні аспекти мови філософських творів. Дослідження проблеми мови філософії в контексті соціокультурного простору інформаційної ери. Усвідомлення мови як ретранслятора соціокультурної дійсності. Вивчення питання розуміння філософського тексту.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Аналіз проблеми самовизначення особистості в сучасних умовах, усвідомлення свого місця в житті і ролі самоосвіти в цьому процесі. Дослідження взаємозв'язку самоосвіти особистості із самовизначенням людини. Оцінка готовності до особистого самовизначення.

  статья, добавлен 03.12.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.