"Війна поміж "Союзкіном" та "Украшфільмом" точилася вже давно..." (Матеріали з історії неформальних взаємин керівників союзної та української кінематографій)

Дослідження неформального аспекту взаємин керівників української та союзної кінематографій, реакції українських кінематографістів на підпорядкування українського кіно союзному центрові. Визначення проблеми формування кіноуправлінської вертикалі.

Подобные документы

 • Історія українського кіно. Аналіз фільмів ХІХ століття та їх вплив на свідомість сучасного українського глядача. Кіномистецтво як важлива складова української культури. Роль кіно у формуванні та вихованні патріотизму і висвітлюванні національної ідеї.

  статья, добавлен 18.03.2018

 • Характеристика основних сторінок українського кінематографа крізь призму архівних документів, що зберігаються у фондах Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України. Аналіз історії українського кіно кінця ХIХ – початку ХХ ст.

  статья, добавлен 29.01.2017

 • Успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин. Формування у молоді, незалежно від національної належності, рис громадянина Української держави. Етапи реалізації та перелік заходів проекту.

  реферат, добавлен 10.12.2015

 • Аналіз стану кінообслуговування сільського населення областей Української РСР, методи керівництва кінофікацією та пропагандою. Повсякденність українських селян в умовах радянської дійсності. Вплив кіно на ідейно-моральне становлення та розвиток молоді.

  статья, добавлен 30.05.2018

 • Поняття української ментальності, основні її риси. Порівняльний аналіз українських та зарубіжних кінострічок з приводу образу українців в кіно. Дослідження голлівудського уявлення про українців. Українці як волелюбний народ, здатний боротися з ворогом.

  статья, добавлен 31.12.2017

 • Головні етапи та напрямки розвитку молодої української радянської хроніки. Політична цілеспрямованість революційної хроніки, принципи організації зйомок та контроль даного процесу. Вплив "Симфонії Донбасу" на розвиток українського документального кіно.

  реферат, добавлен 11.05.2013

 • Масове кіно як об’єкт повноцінного філософсько-антропологічного дослідження. Аналіз книги Д. Бордвела й К. Томпсона "Film Art: An Introduction". Переклад програмної теоретичної статті "Історична поетика кіно". Принципи української інтерпретативної школи.

  статья, добавлен 28.05.2017

 • Кіно як важлива складова національної культури. Сторічна історія українського кіно: імена, котрі в цьому жанрі залишили незабутній слід. Піонери українського кінематографу. Тотальне одержавлення кіно в Радянській Україні. Нове покоління кіномитців.

  презентация, добавлен 13.01.2013

 • Роль людини в "німому кіно" як зв’язуючої ланки в культурній реальності української прози періоду fin de siecle. Її жести, міміка, погляд, через які автор передає характер персонажа. Проза О. Кобилянської, М. Коцюбинського, В. Винниченка як об'єкт уваги.

  статья, добавлен 13.09.2016

 • Історія виникнення та розвитку кінематографії в Україні, поява німого кіно. Особливості розвитку українського кіно, його галузі і жанри, історичні умови. Видатні роботи режисера Олександра Довженка, їхній вплив на розвиток українського кіномистецтва.

  курсовая работа, добавлен 11.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.