Фазова діаграма та масоперенос при розшаруванні у твердих розчинах ізотопів гелію

Дослідження кінетики розчинення, росту та рівноважної фазової діаграми гелію при ізотопічному фазовому розшаруванні. Аналіз масопереносу у квантовому кристалі. Винахід аномально швидкого переносу речовини при значних відігріваннях розшарованого розчину.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.