"Філософія абсурду" і театральна естетика ХХ століття

Витоки та еволюція "філософії абсурду", її концептуальні засади та специфіка впливу на сучасну культуру, вплив на театральну естетику ХХ ст. Втілення основних філософем абсурду в мистецтві. Художнє осмислення "філософії абсурду" в драматургії С. Беккета.

Подобные документы

 • Концептуальні ідеї естетики Е. Канта. "Дистанційні" підходи до сприйняття людиною естетичності ландшафту. Філософські погляди Д. Дьюї. Еколого-еволюційний базис сприйняття дійсності. Характеристика імітаційних, емоційних й формалістських теорій.

  реферат, добавлен 02.12.2013

 • Основні засади морально-етичних досліджень М. Ліпмана як дієвої практики розвитку моральних компетентностей молоді у становленні їх життєвої та громадянської позицій. "Філософія для дітей" - мотиваційна стратегія поглиблення їх мисленнєвих навичок.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Становлення естетичних уявлень, осмислення античними філософами краси та гармонії за допомогою почуттів. Продовження естетичних поглядів Сократа в ідеях Платона. Розвиток естетики як самостійної науки в Європі, її місце у структурі міжпредметних зв'язків.

  реферат, добавлен 06.11.2012

 • Виникнення естетичної думки в епоху рабовласницького суспільства. Розвиток культури Вавилону. Занепад естетичної думки античності і її римський період. Естетичні теорії епікуреїзма (Лукрецій, Горацій) і стоїків (Сенека). Неоплатонічна філософія.

  реферат, добавлен 29.09.2009

 • Теоретичні засади поняття про етикет, характеристика його основних норм та їх еволюція. Спілкування як прояв людської сутності та необхідна передумова існування суспільства. Особливості мови – основи культури, невичерпного океану вселюдського досвіду.

  реферат, добавлен 12.02.2012

 • Формування естетики классицизму, її ознаки. Раціоналізм Декарта як теоретично-методологічне підґрунтя естетичної проблематики. Аналіз біоетики - дослідження людської поведінки у світлі моральних цінностей, принципів. Найбільш важливі юридичні документи.

  реферат, добавлен 01.10.2011

 • Проблема прекрасного в історії естетики. Моральний розлад та деградація людини як прояв потворного. Ступінь досконалості як предмет естетичної оцінки. Поняття калокагатії. Естетика в системі філософського знання. Уявлення про піднесене та низьке.

  реферат, добавлен 27.04.2011

 • Краса в індійській естетиці - єдність характеристик природного світу і людини. Прекрасне з потворного: картини із забруднення. Об’єктивні фактори формування естетичного смаку. Фактор дії біосоціального успадкування, єдності соціального та несвідомого.

  реферат, добавлен 16.04.2015

 • Аналіз естетичних особливостей мистецтва і його засобів. Поняття промислового мистецтва. Функції технічної естетики, сфери її проявів в нинішньому суспільстві. Обов’язки сучасного дизайнера, організація рекламних кампаній, роль у боротьбі з конкурентами.

  реферат, добавлен 23.12.2013

 • Засади моральнісного розвитку людини в епоху Середніх віків. Особливості впливу середньовічної християнської моралі на особистісне самовизначення людини. Філософське осмислення єретичного руху як форми протесту проти панівної релігійної ідеології.

  автореферат, добавлен 11.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.