"Філософія абсурду" і театральна естетика ХХ століття

Витоки та еволюція "філософії абсурду", її концептуальні засади та специфіка впливу на сучасну культуру, вплив на театральну естетику ХХ ст. Втілення основних філософем абсурду в мистецтві. Художнє осмислення "філософії абсурду" в драматургії С. Беккета.

Подобные документы

 • Теоретичне осмислення національно-культурної традиції як естетичного феномена. Систематизація досвіду вітчизняної наукової думки, включаючи історичну традицію і сучасний стан щодо естетичної реконструкції такого феномена як національно-культурна традиція.

  автореферат, добавлен 29.09.2013

 • Виникнення професійного етосу викладача вищої школи. Підготовка університетом фахівців для різних галузей економіки. Забезпечення організацій економічної діяльності новими висококваліфікованими кадрами. Підвищення статусу і покращення репутації викладача.

  статья, добавлен 22.04.2018

 • Вплив мистецтва постмодерну на свідомість особливості в сучасному економічному суспільстві на прикладі реклами. Вивчення її філософсько–естетичних тенденцій, перспективність її дослідження в повсякденній практиці із застосуванням естетичних методів.

  статья, добавлен 10.09.2013

 • Основні етичні проблеми сучасної цивілізації. Ціннісний аспект наукового знання. Моральне осмислення екологічних проблем. Етичні проблеми в контексті розвитку сучасних біотехнологій. Масові комунікації та їх вплив на моральну свідомість особистості.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Основні рівні взаєморозуміння (згода, розуміння (осмислення) та співпереживання) та їх особливості. Характер міжособистісних взаємин, його прояв у діловому спілкуванні. Продуманий добір засобів і механізмів впливу як важлива складова культури спілкування.

  контрольная работа, добавлен 17.10.2012

 • Вивчення складних і суперечливих явищ в естетиці, відображених у текстах культури. Розпрозорення есеїстського наративу. Розкриття процесу самоактуалізації автора. Класифікація текстів філософського роману. Систематизація та створення проблемального поля.

  автореферат, добавлен 29.08.2015

 • Зміст, ідеали, категорії та імперативи дружинної етики Київської Русі. Взаємодія відмінних ідеалів етики в культурі ("воїнства Христового", "ідеального князя" та мирського). Розмітка та еволюція фундаментальних етичних категорій (доблесть, честь, слава).

  автореферат, добавлен 26.09.2013

 • Переосмислення на засадах ситуативного аналізу практик теми академічних цінностей як першочергове завдання прикладної етики освітнього процесу. Дослідження основних класичних проблем суб’єктивістського підходу до дослідження соціальної реальності.

  статья, добавлен 29.05.2017

 • Розгляд питання культури мовлення сучасної молоді та вплив культури мовлення на загальну культуру й поведінку людини. Дослідження вживання інвективної лексики та фраземіки. Норми культурного спілкування та етикет. Поведінка партнерів по спілкуванню.

  статья, добавлен 30.10.2016

 • Історичні етапи становлення і розвитку експресіонізму. Естетико-мистецтвознавчі засади експресіонізму. Типи творчого процесу експресіоністів відповідно до видової специфіки мистецтва. Інтегративна функцію експресіонізму в діалозі культур "Захід-Схід".

  автореферат, добавлен 23.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.