Політичний режим: визначення та сенс поняття

Сутнісні характеристики сучасних політичних режимів. Демократичні основи політичного життя суспільства. Типологія політичних режимів. Сучасні концепції демократії. Об`єктивні передумови виникнення тоталітаризму. Ознаки авторитаризму як методу управління.

Подобные документы

 • Сутнісні характеристики політичних режимів. Основні принципи, форми, критерії та цінності демократії. Ліберальна (індивідуалістична) теорія демократії. Авторитарний та тоталітарний політичний режим. Демократичні основи політичного життя суспільства.

  контрольная работа, добавлен 29.10.2016

 • Поняття і типологія політичних режимів. Риси громадянського суспільства. Теоретичні підходи до визначення української моделі політичного режиму. Основні концепції тоталітаризму. Політичний режим в Україні як реальність, тенденції та перспективи.

  реферат, добавлен 03.05.2009

 • Форми та засоби прояву політичної влади. Різновиди політичних режимів та їх компоненти. Передумови виникнення та розвитку тоталітаризму в політичній практиці, види авторитаризму. Поняття "демократія", її основні ознаки та способи (форми) реалізації.

  контрольная работа, добавлен 13.01.2012

 • Види політичних режимів. Зміст поняття та характеристики демократії історичні типи, моделі, провідні принципи та установки. Її недоліки та переваги. Типологія диктаторських систем. Особливості авторитарного режиму. Сутнісні характеристики тоталітаризму.

  реферат, добавлен 21.12.2012

 • Формування політичного режиму з тотальним контролем держави над всіма сферами життя суспільства та окремо взятої людини: політичного, економічного, соціального і особистого. Передумови виникнення тоталітаризму. Різновиди та ознаки тоталітарних режимів.

  презентация, добавлен 13.12.2015

 • Характеристика концепції політичних режимів, розроблена В. Липинським та її порівняльний аналіз з прийнятою у сучасній політології класифікацією політичних режимів. Його політичні погляди щодо доцільності застосування в Україні певного типу влади.

  статья, добавлен 27.02.2020

 • Поняття і типологія політичних режимів, їх порівняльна характеристика та розповсюдженість. Сутність і особливості авторитаризму, його види та типи, принципи управління. Сильні і слабкі сторони авторитарного політичного режиму, перспективи розвитку.

  реферат, добавлен 22.01.2016

 • Дослідження особливостей трансформаційних процесів на пострадянському просторі. Аналіз формування та утвердження політичних режимів поєднуючих у собі елементи авторитаризму та демократії. Питання утворення нових, гібридних типів політичних режимів.

  автореферат, добавлен 29.09.2014

 • Політичний режим як категорія політології, його зміст, класифікація та типи. Типологія та функції політичних режимів, їх головні переваги та недоліки: демократичний, тоталітарний, авторитарний. Трансформація одних режимів в інші, її причини та значення.

  контрольная работа, добавлен 26.09.2013

 • Сутність типології політичних режимів Г. Моски залежно від ступеня їх демократизму. Характеристика автократичного і ліберального режиму. Особливості здійснення державної влади залежно від форми правління, принципи поділу влади. Сутність тоталітаризму.

  контрольная работа, добавлен 28.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.