Мистецький декоративно-ужитковий компонент у змісті професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у вищих навчальних закладах

Аналіз тенденцій розвитку національної системи освіти. Модернізація концептуальних засад підготовки педагогічних працівників початкових класів. Зростання культурологічної ролі декоративно-ужиткового мистецтва в Україні. Гармонійне виховання особистості.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.