Багатомісна асоціативність і пов’язані з нею групоїди

Вивчення багатомісних асоціатів, напівгруп (відповідних групоїдів) та їх узагальнень. Встановлення критеріїв оборотності елементів в асоціатах та опис аксіоматики майже поліагруп. Вивчення властивостей схрещеної ізотопії та схрещених ізоморфів поліагруп.

Подобные документы

 • Залежність між тотожностями частинної асоціативності і врівноважені тотожності, які з них випливають. Описання поліагруп, в яких операція взяття косого елемента є сталою, має скінченний порядок. Дослідження властивостей понять схрещеної ізотопії.

  автореферат, добавлен 29.09.2014

 • Поняття асоціативного групоїда багатомісних операцій. Аналіз оноїдів з оборотними елементами. Метод описання класів алгебр розкладів поліагруп. Розклади багатомісних операцій. Класифікації функційних рівнянь з точністю до парастрофної рівносильності.

  автореферат, добавлен 29.09.2015

 • Вивчення функційних рівнянь над квазігруповими операціями за допомогою їх класифікації з точністю до парастрофної рівносильності. Дослідження багатомісних функцій та відповідних алгебр. З’ясування, які з рівнянь мають властивість ізотопності групі.

  автореферат, добавлен 29.08.2014

 • Повний опис дивізорів координатних функцій голоморфних майже періодичних відображень, що діють зі смуги у проективний простір. Неперервні відображення з Боровської компактифікації смуги на сферу Рімана. Добуток двох мероморфних майже періодичних функцій.

  автореферат, добавлен 25.06.2014

 • Конструкція часткових когомологій напівгруп, їх котроєчне зображення і зв'язок із когомологіями Ейленберга – Маклейна. Використання часткових когомологій для класифікації сильно примарних асоціативних алгебр. Аналіз нових властивостей моноїда Брауера.

  автореферат, добавлен 23.11.2013

 • Вивчення умов щільності нормальності для всіх алгебраїчних підгруп. Поняття відрізка, інтервалу чи пів інтервалу. Скінченні і нескінченні локально ступінчасті групи з умовами певних щільностей нормальності (майже нормальності) для різних систем підгруп.

  автореферат, добавлен 24.02.2014

 • Властивостi майже перiодичних субгармонiйних функцiй у смузi. Властивостi коефiцiєнтiв Фур’є-Бору майже перiодичних субгармонiйних функцiй у смузi. Теорiя динамiчних систем. Властивостi мiр Рiса. Опис мiр Рiса рiзних класiв субгармонiйних функцiй.

  автореферат, добавлен 20.07.2015

 • Опис iз точністю до ізоморфізму напівгруп, які одержуються деформацією множення з класичних напівгруп перетворень, Тп, PTn, ISn та біциклічної напівгрупи. Обчислення кількості ізольованих та опуклих піднапівгруп в залежності від елемента деформації.

  автореферат, добавлен 29.07.2014

 • Вивчення пар класів неспадних тотальних одномісних арифметичних функцій. Встановлення критеріїв рефлективності, транзитивності. Вивчення ґрат m-звідностей з інформаційними обмеженнями. Дослідження структури рекурсивно перераховних ступенів нерозв’язності.

  автореферат, добавлен 25.08.2014

 • Аналіз властивостей періодичних локально розв’язних FC-груп, в яких умова переставності є транзитивна. Дослідження структури черніковських PST-підгруп. Розгляд характеристик елементів пронормальних класів. Вивчення силовських і холловських теорем.

  автореферат, добавлен 14.08.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.