Економічна діагностика потенціалу підприємства ПП "Максвей"

Аналіз конкуренції у галузі малотиражної поліграфії. Оцінка конкурентоспроможності ПП "Максвей" та конкурентоздатності його продукції. Управлінська діагностика, діагностика економічної культури, фінансового стану і рівня економічної безпеки підприємства.

Подобные документы

 • Сутність і основні показники конкурентоспроможності товару, основні методи її оцінки. Доходний, ринковий, витратний підхід до визначення вартості підприємства, їх сутність та особливості. Розрахунок вартості фінансових інструментів підприємства.

  реферат, добавлен 09.03.2013

 • Сутність, характеристики й складові виробничого потенціалу підприємства. Аналіз основних показників технічного рівня виробництва, властивостей і здібностей працівників, інформаційних ресурсів. Оцінка стану виробничої, матеріальної, кадрової складової ВПП.

  реферат, добавлен 11.12.2013

 • Підвищення рівня конкурентоспроможності автомобільного транспорту як складової транспортної системи держави. Якість транспортної продукції як головна складова конкурентоспроможності перевезень. Параметри оцінки рівня економічної безпеки підприємства.

  статья, добавлен 23.10.2017

 • Аналіз наявності фінансових ресурсів, платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості та прибутковості (рентабельності) роботи підприємства. Методика визначення та оцінка фінансового стану ТОВ “Рако-прінт”, рекомендації щодо його вдосконалення.

  курсовая работа, добавлен 17.11.2009

 • Експрес-діагностика діяльності підприємства. Формули для розрахунку показників. Вертикальний та горизонтальний аналіз активу балансу. Структура пасиву та активу балансу. Діагностика структури майна та джерел фінансування різних видів його активів.

  контрольная работа, добавлен 25.01.2013

 • Сутність та значення інноваційної стратегії для виробничого підприємства, аналіз конкурентоспроможності та ключових чинників успіху підприємства, діагностика внутрішнього середовища підприємства, оцінка інноваційного потенціалу і розробка стратегії фірми.

  курсовая работа, добавлен 28.08.2012

 • Якісні показники конкурентоздатності. Властивості товару, його характеристики з погляду здатності товару задовольняти конкретну потребу. Показники стандартизації й уніфікації. Шляхи підвищення конкурентоспроможності. Визначення вартості підприємства.

  контрольная работа, добавлен 22.03.2013

 • Аналіз основних техніко-економічних показників підприємства, собівартість реалізованої продукції. Аналіз фінансового стану фабрики: структура власного та позикового капіталу, рентабельність виробничих фондів та оцінка ділової активності і ліквідності.

  курсовая работа, добавлен 02.10.2010

 • Значення економічної безпеки як складової функціонування підприємства. Розгляд впливу економічних злочинів на стан безпеки підприємства металургії. Доцільність системного підходу до обґрунтування стану рівня економічної безпеки суб’єкта господарювання.

  автореферат, добавлен 11.08.2015

 • Поняття, значення та задачі аналізу фінансового стану підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства, прибуток і рентабельність. Організаційно-правова характеристика ВАТ "Київський ЕВРЗ". Аналіз показників виробничої та фінансової діяльності.

  дипломная работа, добавлен 21.07.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.