Забезпечення пожежної безпеки Фрунзенського району м. Харкова

Характеристика протипожежного захисту будинків району. Аналіз обстановки з пожежами у Фрунзенському районі за 1997-2001 р. Характеристика й аналіз протипожежного захисту Фрунзенського району. Заходи щодо удосконалення протипожежного захисту АТ "Холодмаш".

Подобные документы

 • Причини, умови виникнення пожеж. Окреслення комплексу заходів і засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта: система організаційно-технічних заходів, система запобігання пожежі, система протипожежного захисту. Основні засоби протипожежного захисту.

  реферат, добавлен 19.08.2010

 • Аналіз технологічного процесу виробництва, ефективності роботи систем протипожежного захисту об’єкту, вивчення процесів виникнення, перебігу та гасіння пожежі. Недоліки в забезпеченні протипожежного захисту об’єкту. Небезпека при роботі з трубопроводом.

  статья, добавлен 28.02.2017

 • Основні причини пожеж. Стан забезпечення пожежної безпеки в Україні та інших країнах. Концептуальні засади щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта. Системи організаційних заходів і технічних засобів запобігання пожежі та протипожежного захисту.

  реферат, добавлен 13.05.2011

 • Удосконалення існуючих систем забезпечення протипожежного захисту газокомпресорних станцій магістральних газопроводів. Обґрунтування вибору виду, технологій та параметрів застосування вогнегасних речовин, які відповідають сучасним екологічним вимогам.

  автореферат, добавлен 29.07.2014

 • Комплекс заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта. Умови, необхідні для виникнення пожежі (горіння), джерела запалювання, горючі речовини, запобігання утворенню горючого середовища. Система протипожежного захисту, його напрямки.

  реферат, добавлен 04.09.2009

 • Комплекс заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта. Перелік умов, необхідні для виникнення пожежі (горіння) та комплекс організаційних і технічних засобів, спрямованих на їх унеможливлення. Система протипожежного захисту об'єкта.

  реферат, добавлен 04.04.2013

 • Дослідження ймовірності виникнення пожежі від ряду факторів. Аналіз таких причин виникнення пожеж як недбала поведінка з вогнем, порушення правил пожежної безпеки, природні явища. Комплексі заходи, що використовуються в системі протипожежного захисту.

  контрольная работа, добавлен 20.07.2011

 • Причини виникнення пожеж, подолання їх наслідків. Класифікація виробництв за пожежо- та вибухонебезпекою. Обов'язки керівників підприємств та посадових осіб щодо пожежної безпеки. Схема автоматичної системи сигналізації. Класифікація вогнегасних засобів.

  лекция, добавлен 28.07.2017

 • Поняття пожежі, її причини та наслідки. Класифікація пожеж, їх небезпечні фактори та основні напрямки забезпечення пожежної безпеки. Поняття вибуху та його природа. Оцінка вибухопожежонебезпеки об’єкта. Система протипожежного та противибухового захисту.

  контрольная работа, добавлен 25.10.2014

 • Основні напрямки забезпечення пожежної безпеки, її законодавча і нормативно-правова база, положення Закону України "Про пожежну безпеку". Система протипожежного та противибухового захисту. Способи гасіння пожеж. Система організаційно-технічних засобів.

  реферат, добавлен 26.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.