Поняття педагогічної майстерності

Педагогічна майстерність - вияв високого рівня педагогічної діяльності. Головні елементи майстерності сучасного вчителя та шляхи її формування. Особливості психолого-педагогічної підготовки майбутнього вчителя, значення прикладних знань і навчань.

Подобные документы

 • Опредметнення сутнісних сил у процесі професійно-педагогічної підготовки. Самореалізація та трансформація власного досвіду вчителя. Удосконалення вмінь соціалізації. Досягнення вищого ступеня розвитку - акме. Упровадженням ідей гуманітаризації освіти.

  статья, добавлен 31.08.2017

 • Стан російської вокальної науки на рубежі ХІХ-ХХ ст. Еволюція російського оперного мистецтва, його майстри. Головні особливості вокально-педагогічної теорії І.П. Прянішнікова. Прийоми та принципи досягнення вокально-технічної майстерності та досконалості.

  магистерская работа, добавлен 16.09.2013

 • Соціально-педагогічні особливості інтуїції та її характерні риси в процесі наукового пізнання. Аналіз рівня сформованості педагогічної інтуїції у студентів та професійних педагогів. Комплекс вправ, націлених на розвиток педагогічної уяви та інтуїції.

  дипломная работа, добавлен 17.06.2012

 • Зміст та спрямованість підготовки майбутнього вчителя до творчого застосування новітніх технологій в його професійній діяльності. Необхідність і використання комп’ютеру на сучасному етапі. Формування професійного розвитку майбутнього вчителя-початківця.

  статья, добавлен 19.07.2009

 • Мовлення і комунікативна поведінка вчителя. Функції та умови ефективності професійного мовлення вчителя. Шляхи вдосконалення. Самоконтроль і розвиток культури мовлення, створення установки на оволодіння літературною мовою в різних ситуаціях спілкування.

  реферат, добавлен 31.10.2008

 • Вивчення індивідуальних особливостей ВНД та типу темпераменту майбутнього вчителя. Самопочуття та самовиховання майбутнього вчителя, основи його мімічної та пантомімічної виразності. Розвиток уваги, спостережливісті та пам'яті вчителя, їх значення.

  методичка, добавлен 19.07.2009

 • Дослідження проблеми престижу та характеру педагогічної праці. Педагогічна праця як складна взаємодія вихователя та вихованця, що передбачає передачу знань та умінь, а також вихований вплив. Оптимізація педагогічної праці, підвищення її престижу.

  курсовая работа, добавлен 22.01.2011

 • Формування особистості вчителя в сучасних умовах. Роль самовиховання у системі підготовки майбутнього вчителя, умови і чинники реалізації даного процесу. Технологія професійного самовиховання, її етапи. Результати діяльності майбутнього педагога.

  курсовая работа, добавлен 20.07.2011

 • Викладання і виховна робота як основні види сучасної педагогічної діяльності. Педагогічні здібності – це сукупність психічних особливостей вчителя. Поняття і структура педагогічного таланту, його методичні основи та напрями професійного вдосконалення.

  курсовая работа, добавлен 24.12.2014

 • Освіта як чинник змін у суспільстві й економіці. Формування особистості і проблема стандартизації й профілізації освітнього простору. Роль вчителя у вирішенні проблем сучасного освітнього процесу. Значення філософії освіти для педагогічної діяльності.

  лекция, добавлен 16.04.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.