Поняття педагогічної майстерності

Педагогічна майстерність - вияв високого рівня педагогічної діяльності. Головні елементи майстерності сучасного вчителя та шляхи її формування. Особливості психолого-педагогічної підготовки майбутнього вчителя, значення прикладних знань і навчань.

Подобные документы

 • Інноваційна педагогічна діяльність як особливий вид творчої діяльності, її сутність, форми і шляхи оновлення. Поняття, класифікація та мета педагогічного експерименту. Аналіз антиінноваційних бар'єрів у професійній діяльності педагога, шляхи їх подолання.

  курсовая работа, добавлен 13.10.2010

 • Особистість вчителя іноземної мови, його професійно важливі якості та їх значення у процесі педагогічної діяльності. Роль вчителя у процесі виховання та навчання дітей (особливо підліткового віку), допомога їм у подоланні різноманітних труднощів.

  курсовая работа, добавлен 24.05.2008

 • Особливості сучасного навчання і роль майстерності вчителя у ньому. Характеристика уроку як діалогу педагога із учнем. Способи активізації пізнавальної діяльності школярів. Дослідження зв'язку інтелектуального розвитку учнів і шкільної мотивації.

  курсовая работа, добавлен 22.02.2012

 • Індивідуальна та колективна форма методичної роботи у школі. Взаємовідвідування вчителями уроків – шлях до підвищення педагогічної майстерності. Розроблення актуальної для педагогіки проблеми. Підвищення фахової підготовки педагогічних кадрів у школах.

  контрольная работа, добавлен 01.02.2011

 • Сутність і особливості педагогічної етики, передумови зростання її значення в школах різних напрямів і різних рівнів підготовленості на сучасному етапі. Теоретико-аналітичні засади даного поняття, його вивченість і методи поглиблення знань цього напряму.

  статья, добавлен 23.02.2010

 • Роль учителя у навчальному процесі. Система підготовки й підвищення кваліфікації вчителів трудового навчання. Види навчально-методичної літератури для спеціалістів трудової підготовки. Зміст роботи вчителя у процесі планування та підготовки до занять.

  реферат, добавлен 14.10.2010

 • Теоретичне узагальнення і нове вирішення проблеми оптимізації методичної підготовки майбутніх вчителів музики у вищому навчальному закладі. Особливості експериментальної методики впровадження нових методів процесу підготовки майбутнього вчителя музики.

  курсовая работа, добавлен 21.06.2011

 • Поняття та напрямки вивчення явища важковиховуваності у сучасному психолого-педагогічному розумінні, причини прояву. Особливості педагогічної запущеності дошкільнят і молодших школярів. Специфіка роботи вчителя з різними категоріями важких підлітків.

  контрольная работа, добавлен 16.01.2014

 • Необхідність принципіального оновлення системи підготовки майбутнього вчителя початкових класів з дисципліни "Математика", мета технологічного підходу та засоби реалізації. Якості викладача, які впливають на професійне зростання майбутнього вчителя.

  статья, добавлен 15.07.2009

 • Інновації як нові форми організації праці та управління, технології, які охоплюють різні сфери. Роль і особливості інновацій в освіті. Передовий педагогічний досвід і впровадження досягнень педагогічної науки. Підвищення кваліфікації і атестація вчителів.

  курсовая работа, добавлен 13.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.