Контролінг як функція управління організацією

Нова концепція теорії та практики управління. Історія розвитку контролінгу як інструменту правильної та виваженої оцінки господарських ситуацій для прийняття обґрунтованих та доцільних економічних рішень. Сутність, основні цілі та функції контролінгу.

Подобные документы

 • Поняття "прийняття рішення": місце цього процесу в системі управління. Етапи інтуїтивної та раціональної технологій прийняття рішень. Критерії оцінки якості інформації та істотні чинники впливу на рішення. Умови для використання різних стилів рішень.

  методичка, добавлен 07.08.2008

 • Сутність управлінських рішень, процес і методи їх прийняття та реалізації. Відхилення від раціональної процедури прийняття УР. Деструктивні моделі поведінки, що призводять до комерційного краху. Місце і роль контролінгу в системі управлінської праці.

  реферат, добавлен 09.10.2019

 • Сутність контролінгу, причини його виникнення й особливості розвитку у керуванні економікою. Організаційна структура підприємства та інформаційне забезпечення. Інструментарій функціонування та процедури впровадження контролінгу в керування підприємством.

  магистерская работа, добавлен 12.05.2009

 • Сутність і рівні менеджменту, історія розвитку, його методологічні основи, планування як інструмент. Організація і структура управління на підприємстві. Мотивація управління підприємством. Прийняття управлінських рішень. Культура і стиль управління.

  учебное пособие, добавлен 01.04.2012

 • Необхідність впровадження системи контролінга на підприємстві. Вдосконалення системи переобліку з метою отримання додаткового прибутку. Основні показники господарської діяльності магазину "Домовичок". Розробка бюджетів як інструмент контролінгу.

  дипломная работа, добавлен 20.04.2010

 • Цілі та принципи функції організування. Складності процесу організації спільної праці працівників. Складові організаційної діяльності: спеціалізація робіт; структуризація; звітність; координація. Лінійно-штабна структура управління організацією.

  курсовая работа, добавлен 24.03.2011

 • Сутність управлінської праці. Ієрархічні рівні управління, документація та інформаційна взаємодія. Функції керівників та фахівців в управління підприємством. Виконання завдання робітником в певний час. Прийняття колективних рішень та їх класифікація.

  курс лекций, добавлен 03.01.2012

 • Сутність контролінгу як функціонально відокремленого напрямку економічної роботи на підприємстві. Облік за фактичною собівартістю. Трудомісткість перерахунку цін на одиницю використаних ресурсів. Нормативи для контролю кількості використаних ресурсів.

  контрольная работа, добавлен 11.12.2011

 • Історія дослідження реалізації законів та закономірностей менеджменту в управлінні організацією. Сутність законів теорії та практики менеджменту, проблеми їх застосування. Функції фінансового менеджменту, топ-менеджменту та менеджменту планування.

  курсовая работа, добавлен 15.12.2011

 • Концептуальні підходи до розвитку теорії управління. Аналіз підходів до теорії управління. Дослідження управлінських моделей. Особливості американської, японської, західноєвропейської моделі управління. Тенденції розвитку методології управління.

  курсовая работа, добавлен 04.04.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.