Контролінг як функція управління організацією

Нова концепція теорії та практики управління. Історія розвитку контролінгу як інструменту правильної та виваженої оцінки господарських ситуацій для прийняття обґрунтованих та доцільних економічних рішень. Сутність, основні цілі та функції контролінгу.

Подобные документы

 • Історія розвитку менеджменту в XX столітті. Сутність і тенденції організаційного розвитку підприємств. Еволюція організаційних структур управління підприємствами. Основні сучасні напрямки модифікації підприємств і структур управління підприємств.

  реферат, добавлен 11.12.2010

 • Сутність системи управління підприємством. Оцінка інформаційних технологій підтримки процесів прийняття управлінських рішень. Внутрішнє середовище підприємства. Впровадження CRM-концепції управління ДП завод "Пожспецмаш". Стандарти моделі управління.

  дипломная работа, добавлен 08.04.2013

 • Управлінські рішення як засіб впливу суб’єкта на об'єкт управління. Процес системного аналізу і розробки рішень. Вибір оптимальної стратегії в теорії ігор. Побудова "дерева рішень", застосування аналітично-систематизаційного методу. Типи контролю.

  реферат, добавлен 10.03.2011

 • Аналіз та розробка методу підтримки прийняття управлінських рішень в інноваційній діяльності щодо попередньої оцінки варіантів нововведення для впровадження у виробництво на промисловому підприємстві з використанням теорії очікуваної корисності.

  статья, добавлен 03.03.2012

 • Сутність системи стратегічного контролінгу - спеціальної системи методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства і включає інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль і внутрішній консалтинг.

  курсовая работа, добавлен 19.06.2012

 • Сутність оцінки персоналу: принципи, види, цілі, організаційна і стимулююча функції. Установки і форми поведінки керівників під час оцінювання підлеглих. Формування кадрового резерву на підприємстві. Напрямки підвищення ефективності управління кадрами.

  курсовая работа, добавлен 22.02.2015

 • Суть поняття "концепція контролінгу", основні її елементи. Послідовність при проектуванні організаційної структури підприємства. Сутнісна характеристика терміну "бюджет". Загальне поняття про модель "С-цикл". Постійні та змінні витрати підприємства.

  контрольная работа, добавлен 19.10.2012

 • Розуміння сутності циклу управління з розглядом його взаємозв'язку з функціями керування. Загальні аспекти управлінської діяльності шкіл. Використання оптимальних методів об'єднання спеціалістів, співробітників для реалізації цільової функції системи.

  статья, добавлен 19.12.2013

 • Сутність, завдання, цілі та основні показники системи управління персоналом. Аналіз системи управління персоналом на підприємстві КП "СЄЗ Київського району міста Донецька". Дослідження організаційних аспектів управління персоналом на підприємстві.

  курсовая работа, добавлен 21.04.2015

 • Сучасні тенденції розвитку управління організацією. Відмінність системи загального управління від інтегрованої (ІСУ). Міжнародні стандарти ISO серії 9000. Спільні елементи у стандартах на системи управління. Розробка ІСУ та переваги від її впровадження.

  реферат, добавлен 25.06.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.