Контролінг як функція управління організацією

Нова концепція теорії та практики управління. Історія розвитку контролінгу як інструменту правильної та виваженої оцінки господарських ситуацій для прийняття обґрунтованих та доцільних економічних рішень. Сутність, основні цілі та функції контролінгу.

Подобные документы

 • Сучасна концепція загального управління якістю (TQM) як ключова функція управління будь-якої організації. Основні вимоги до цієї системи відповідно до стандартів ISO серії 9000 версії 2000 року. Рекомендації ВНЗ щодо застосування стандарту ISO 9001:2000.

  реферат, добавлен 05.03.2009

 • Цілі, види, методи, засоби, системи, функції та технологія управління в органах безпеки. Здійснення функцій адміністративно-організаційного та кадрово-ресурсного управління. Організаційна структура охоронного агентства, показники ефективності управління.

  дипломная работа, добавлен 06.06.2010

 • Характеристика змісту, форми і алгоритму прийняття управлінських рішень. Сутність, різновиди та функції прогнозування при прийнятті управлінських рішень. Бухгалтерський облік та економічний аналіз в системі прогнозування та прийняття управлінських рішень.

  дипломная работа, добавлен 10.06.2012

 • Аналіз і синтез кризових ситуацій, інтеграція діяльності різник ланок - функції керівництва. Антикризове управління як управління, спрямоване на передбачення кризи. Реактивний і проектний підхід до подолання кризи. Вибір стратегії: скорочення чи розвиток.

  реферат, добавлен 21.11.2010

 • Характеристика стратегічного управління – процесу визначення послідовності дій з розробки та реалізації стратегій. Методи стратегічного аналізу середовища підприємства: метод SWOT, аналізу витрат і ланцюжка цінностей та оцінки конкурентоспроможності.

  реферат, добавлен 26.01.2010

 • сутність менеджменту з позиції вивчення історії розвитку науки управління. ключові ідеї класиків менеджменту та сутність інтегрованих (синтетичних) підходів. Моделі та сучасні тенденції у розвитку системи науки управління та фактори, що їх обумовлюють.

  методичка, добавлен 07.08.2008

 • Основні стилі подолання міжособистісних конфліктів. Методи моделювання при прийнятті управлінських рішень. Вивчення матриці оцінки наслідків реалізації рішення. Огляд ситуацій, при яких виникає необхідність здійснення процесу делегування повноважень.

  контрольная работа, добавлен 19.10.2012

 • Напрямки перетворення організаційної структури підприємства. Аналіз методів прийняття та реалізації рішень на великому машинобудівному підприємстві. Побудова нейромережової моделі відносної ефективності прийняття управлінських рішень. Розрахунки прибутку.

  курсовая работа, добавлен 23.07.2016

 • Підходи до реалізації управлінських рішень у практиці управління. Схема делегування повноважень. Основні принципи наукової організації праці. Ключові функції менеджера в процесі управління. Ведення ділової полеміки: майстерність публічного виступу.

  контрольная работа, добавлен 19.10.2012

 • Інформаційна база управління прибутком. Роль інформації у прийнятті ефективних рішень. Фактори, що впливають на прибуток. Система управління витратами та її функції. Капіталізація доходів працівників як засіб підвищення ефективності управління прибутком.

  контрольная работа, добавлен 20.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.