Виховання естетичної культури підлітків

Структура та особливості виховання естетичної культури підлітків. Використання елементів поліцентричного методу в її формуванні. Розробка та експериментальна перевірка методики формування у підлітків естетичної культури в процесі навчальної діяльності.

Подобные документы

 • Роль, функції та комунікативні якості культури мовлення у процесі соціалізації особистості студента. Реалізація моделі науково-методичного забезпечення соціалізації студентів засобами культури мовлення та експериментальна перевірка її ефективності.

  автореферат, добавлен 10.04.2009

 • Самостійна робота школярів, як засіб залучення учнів у самостійну пізнавальну діяльність, засіб її логічної і психологічної організації. Аналіз психологічних особливостей розвитку підлітків. Розвиток самостійності підлітків в навчально-виховному процесі.

  курсовая работа, добавлен 03.02.2011

 • Сутність індивідуального підходу в вихованні та навчанні дітей шкільного віку, його значення та роль в педагогічному процесі на уроках фізичної культури. Погляди сучасних педагогів на виховання школярів, визначення психологічних особливостей дітей.

  курсовая работа, добавлен 18.05.2009

 • Характеристика ігрової діяльності та методу гри у вихованні молодших школярів. Вивчення стану практики використання методу гри на уроках у початкових класах. Експериментальна перевірка доцільності використання дидактичних ігор у навчальній діяльності.

  курсовая работа, добавлен 23.12.2015

 • Місце фізичної культури в житті людини. Загальна характеристика фізичних вправ. Гігієнічні фактори фізичного виховання. Засоби фізичного виховання. Компоненти здоров’я людини. Програмно-методичні основи навчання здоровому способу життя учнів в школі.

  курсовая работа, добавлен 26.09.2010

 • Народний танець як активний засіб формування особистості дитини. Психологічна програма створення художнього образу в українських сюжетних танцях. Розвиток естетичної активності, імпровізаційних вмінь школярів на уроках хореографії у сучасних умовах.

  дипломная работа, добавлен 04.11.2015

 • Особливості взаємодії школи і сім’ї з виховання дитини. Способи організації морального виховання у процесі навчальної діяльності. Розробка авторської програми взаємозв’язку сім’ї і школи щодо покращення морального виховання дітей молодшого шкільного віку.

  курсовая работа, добавлен 23.01.2015

 • Особливості психології та світогляду підлітків. Головні методи та прийоми, характерні для роботи у літніх оздоровчих таборах. Організаційно-методичні моменти роботи із підлітками, Форми та способи організації їх життя у ЛОТ. Інваліди та робота з ними.

  курсовая работа, добавлен 05.12.2013

 • Виявлення основних педагогічних умов, що забезпечують ефективність формування екологічної культури молодших школярів. Розробка експериментальної методики формування екологічної культури учнів початкових класів, оцінка її практичної ефективності.

  дипломная работа, добавлен 14.07.2009

 • Дослідження культуролого-педагогічних тенденцій в загальній та військовій історії. Особливості культурологічного виховання як один з основних видів військового виховання. Методика, джерела культури, методи та прийоми культурологічного виховання воїнів.

  курсовая работа, добавлен 24.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.