Дискусії щодо "тайванської проблеми" в Конгресі США в 1990-і роки

Напрямки стратегії Вашингтона стосовно забезпечення безпеки Тайваню, його роль у конфлікті між урядами в Пекіні та Тайбеї. Дослідження детермінуючих факторів зовнішньополітичної стратегії США в постбіполярний період відносно "тайванської проблеми".

Подобные документы

 • Етапи формування конкурентних стратегій виходу компаній на міжнародні ринки. Галузевий аналіз особливості міжнародного ринку трубопрокату. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Дніпропетровський трубний завод". Розробка конкурентної його стратегії.

  дипломная работа, добавлен 21.10.2009

 • Теоретичні основи дослідження інвестиційної діяльності. Джерела походження інвестицій. Стратегії, оцінка та методи управління ризиками. Рекомендації щодо використання сучасних інструментів інвестиційного ризик-менеджменту. Міжнародна міграція капіталу.

  контрольная работа, добавлен 17.12.2014

 • Глобальні проблеми сучасності: причини, вирішення. Загальносвітові проблеми: боротьба за прогресивні форми економічної інтеграції, запобігання світової війни, встановлення нового економічного порядку. Проблеми оптимізації ставлення суспільства до природи.

  реферат, добавлен 10.06.2011

 • Значення енергетичного фактору в системі забезпечення життєво важливих інтересів США. Роль держав регіону Перської затоки в енергетичній політиці Сполучених Штатів. Особливе значення поствоєнного Іраку щодо забезпечення енергетичної безпеки Америки.

  статья, добавлен 11.09.2017

 • Основні передумови та напрямки зовнішньої економічної та інтеграційної діяльності України. Західноєвропейський та східноєвропейський вектор інтеграції України у світову економіку. Проблеми проникнення України у світове господарство та шляхи їх вирішення.

  реферат, добавлен 18.07.2010

 • Розвиток європейського геополітичного простору. Дослідження впливу внутрішніх і зовнішніх геополітичних чинників на безпекові процеси в Європі. Аналіз безпекової ситуації та позицій США, Росії, НАТО, ЄС та ОБСЄ відносно питань європейської безпеки.

  статья, добавлен 27.07.2017

 • Зародження європейської політики у сфері конкуренції: створення міжнародного антимонопольного законодавства і Генерального директорату з питань конкуренції Європейської комісії - аналіз її діяльності і політики, повноваження, досягнення та проблеми.

  курсовая работа, добавлен 22.10.2011

 • Актуальні проблеми вимушених переселенців. Сутність і зміст міграції. Рекомендації щодо вдосконалення механізмів української державної політики стосовно адекватного вирішення проблемних аспектів соціально-політичних питань внутрішньо переміщених осіб.

  статья, добавлен 27.08.2017

 • Визначення факторів, які сприяють розповсюдженню ядерної зброї в регіоні Близького та Середнього Сходу, а також встановленню їхнього впливу на регіональну систему безпеки. Можливі сценарії розвитку міжнародної кризи, викликаної ядерною програмою Ірану.

  курсовая работа, добавлен 17.10.2012

 • Поняття європейської політики сусідства (ЄПС) як зовнішньополітичної стратегії ЄС. Передумови та причини, мета та завдання запровадження ЄПС. Європейський інструмент сусідства. Аналіз співробітництва України і ЄС в межах європейської політики сусідства.

  дипломная работа, добавлен 26.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.