Дискусії щодо "тайванської проблеми" в Конгресі США в 1990-і роки

Напрямки стратегії Вашингтона стосовно забезпечення безпеки Тайваню, його роль у конфлікті між урядами в Пекіні та Тайбеї. Дослідження детермінуючих факторів зовнішньополітичної стратегії США в постбіполярний період відносно "тайванської проблеми".

Подобные документы

 • Моделі міжнародного менеджменту, стратегії діяльності корпорацій. Система чинників, які сприяють вибору глобальної інтеграції і потребують швидкої реакції на місцевий попит: фінансові послуги, ринки капіталів, технології комунікацій, ціни, інвестиції.

  реферат, добавлен 06.04.2011

 • Стратегічні орієнтири міжнародних корпорацій. Види і типи транснаціональних корпорацій, особливості діяльності в Україні. Стратегії конкуренції в міжнародному бізнесі. Характеристика основних ринків впливу. Рівень іноземних інвестицій в економіку країни.

  курсовая работа, добавлен 09.10.2013

 • Обґрунтування необхідності використання основних засад спільної аграрної політики країн Європейського Союзу щодо сталого розвитку аграрної сфери України. Характеристика факторів зміцнення економіки в контексті реалізації стратегії "Європа-2020".

  статья, добавлен 05.10.2017

 • Встановлення хронологічної послідовності найважливіших подій, які стосуються висування та реалізації заходів з реформування ООН. Характеристика змісту реалізованих новацій в організації діяльності. Дослідження реформ Європейської економічної комісії.

  магистерская работа, добавлен 22.06.2012

 • Моделі економічних стратегій. Мета економічної стратегії держави на першому етапі перехідної економіки. Основні напрями економічного зростання. Значення глобалізації, що відкриває нові можливості для розвитку та реалізації світових економічних стратегій.

  эссе, добавлен 05.04.2014

 • Проблеми прогнозування інноваційно–технологічного розвитку економіки. Світова економічна система і інноваційна діяльність. Інноваційний шлях розвитку економіки України. Структура фінансового забезпечення науково–технічної та інноваційної діяльності.

  реферат, добавлен 01.11.2008

 • Аналіз діяльності транснаціональних корпорацій та впливу наукомістких технологій на проблеми стандартизації та уніфікації. Дослідження ролі України у контексті глобалізації світової економіки та азіатський вектор зовнішньоекономічної політики країни.

  дипломная работа, добавлен 22.07.2011

 • Історія становлення та сучасний стан міжнародного права. Його структура, норми. Організаційно-правовий механізм імплементації та національний механізм реалізації правових норм. Основні напрямки, проблеми та перспективи його розвитку, значення для України.

  дипломная работа, добавлен 13.04.2016

 • Поняття та види консалтингу, його місце у міжнародних класифікаціях. Аналіз тенденцій світового ринку консалтингових послуг та оцінка факторів ціноутворення. Проблеми залучення України у міжнародну торгівлю консалтинговими послугами, їх розвиток.

  курсовая работа, добавлен 17.04.2012

 • Аналіз зовнішньоекономічної і фінансово-господарської діяльності господарюючого суб'єкта. Вибір стратегії розвитку і обґрунтування критерію оцінки її ефективності. Розробка економіко-математичної моделі та оптимальних параметрів стратегії розвитку.

  дипломная работа, добавлен 04.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.