Тренінгові робота практичного психолога

Психологічна корекція як сфера діяльності практичного психолога. Методи проведення тренінгів, поведінковий напрям в роботі. Комунікація: основні підходи в психології; формування групи, презентація тренінга; аналіз комунікативної некомпетентності.

Подобные документы

 • Головні цілі діяльності та функції психолога на сучасному етапі: допомога людині в стані стресу та страху, підготовка дитини до дитячого садка, робота з "проблемними" підлітками. Вимоги до особистісних якостей психолога, напрямки його діяльності.

  презентация, добавлен 01.05.2016

 • Становлення професіональної практики консультування. Основні відмінності між психологічною консультацією і психотерапією. Напрями професіональної підготовки психолога-консультанта. Загальна характеристика методів проведення психологічної консультації.

  курсовая работа, добавлен 13.09.2009

 • Загальне уявлення про волю у вітчизняній і зарубіжній психології. Воля як свідома організація і саморегуляція діяльності. Тренінг як метод розвитку волі. Робота вчителя по виявленню волі у учнів в позаурочній діяльності. Вимоги до тренінгів на уроках.

  реферат, добавлен 26.03.2012

 • Аналіз змісту поняття "психологічний ресурс". Основні властивості ресурсів. Роль психологічного ресурсу в процесі професійної діяльності майбутнього психолога та житті людини. Аналіз втрати ресурсів як первинного механізму, що запускає стресові реакції.

  статья, добавлен 24.04.2018

 • Поняття та предмет вивчення глибинної психології, основні ідеї та мотиви, місце та значення в її популяризації швейцарського психолога К.Г. Юнга. Короткий нарис життя та творчого становлення великого психолога, його вклад в розвиток науки початку ХХ ст.

  реферат, добавлен 18.04.2010

 • Методики для профвідбору працівників юридичної сфери, обґрунтування їх застосовування. Схема первинної і вторинної профілактики по жіночій криміналізації суспільства. Здійснення управлінської діяльності психолога у виправній системі відносно осуджених.

  контрольная работа, добавлен 04.01.2010

 • Логопсихологія як наука. Мова дитини як засіб передачі інформації. Організація та зміст діагностичної діяльності логопеда та психолога. Рекомендації вчителя-логопеда батькам щодо розвитку правильних мовних навиків. Комплекс психорозвиваючих вправ.

  курсовая работа, добавлен 09.11.2010

 • Вивчення проблем міжособистісних взаємовідносин в підлітковому віці. Виділення і вивчення психологічних особливостей взаємовідносин підлітків. Проведення практичного дослідження особливостей формування класного колективу учнів старшого шкільного віку.

  курсовая работа, добавлен 21.07.2010

 • Этические проблемы в работе психолога. Знаменитые последователи З.Фрейда. Шандор Ференци. Эрих Фромм. Анна Фрейд. Преподавательская деятельность психолога. Деятельность психолога направлена к достижению гуманитарных и социальных целей. Статус психолога.

  реферат, добавлен 23.11.2008

 • Общие и специальные требования к личности педагога-психолога. Создание имиджа профессионального психолога. Этические принципы психологической и педагогической деятельности. Виды помощи педагога-психолога и правила ведения диагностики и консультирования.

  реферат, добавлен 28.08.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.