Тренінгові робота практичного психолога

Психологічна корекція як сфера діяльності практичного психолога. Методи проведення тренінгів, поведінковий напрям в роботі. Комунікація: основні підходи в психології; формування групи, презентація тренінга; аналіз комунікативної некомпетентності.

Подобные документы

 • Функції та види уваги. Принципи і методи консультування. Психоконсультативна допомога, методи взаємодії психолога з клієнтом. Технологічні правила консультування. Етапи і побудова консультації. Особистість консультанта, психологічні особливості клієнтів.

  контрольная работа, добавлен 16.06.2010

 • Взаємодія психології як науки з іншими науками. Основні розділи та принципи психології. Методи психології: експеримент, спостереження, дослідження продуктів діяльності людини, метод тестів і анкетування. Психічний образ як основне поняття психології.

  реферат, добавлен 24.06.2008

 • Понятие "профессионализм практического психолога". Правовые и профессионально-этические нормы деятельности психологов. Профессиональная компетентность психолога как интегративная характеристика его труда. Этические принципы деятельности психолога.

  реферат, добавлен 02.05.2011

 • Краткая характеристика предприятия. Психология как основа работы с персоналом. Участие психолога в решении вопросов научной, социальной и производственной жизни. Должностная инструкция психолога. Положение о психологической службе ОАО "ФСК ЕЭС".

  отчет по практике, добавлен 12.07.2011

 • Понятие профессиональной компетентности. Сущность и особенности информационного общества. Проблемы профессионализации психолога в условиях стремительного развития технологий. Психологическое консультирование - как вид практической деятельности психолога.

  реферат, добавлен 03.09.2011

 • Психологічний аналіз уроку. Виховна робота з учнями молодших класів. Психологічні методи дослідження рівня особистісної адаптованості дитини до навчального закладу. Спостереження за життєвими проявами властивостей темпераменту, пам'яті, цікавості, уваги.

  отчет по практике, добавлен 09.03.2015

 • Психологічні особливості дітей раннього віку. Чинники, що впливають на успішну адаптацію дитини до умов дошкільного навчального закладу. Основні завдання і напрямки роботи практичного психолога в адаптаційний період. Комплексна система роботи ДНЗ і сім’ї.

  курсовая работа, добавлен 02.02.2015

 • Біхевіоризм - концепція науки про поводження. Основні положення біхевіоризму Уотсона. Вплив експериментальної зоопсихології на формування нової системи психології. Історія про розумного коня Ганса. Сторінки життя американського психолога Е.Лі Торндайка.

  реферат, добавлен 26.10.2010

 • Необходимость психологического вмешательства как основа деятельности практического психолога. Содержание психологической помощи клиентам, типы их взаимодействия с психологом. Этические элементы практической психологии и требования к личности психолога.

  контрольная работа, добавлен 18.06.2014

 • Поява та розвиток індустріальної організаційної психології. Короткі біографічні відомості про психолога Хьюго Мюнстерберга, його вклад в розвиток судової, клінічної та індустріальної психології, основні праці. Прикладна психологія в Сполучених Штатах.

  реферат, добавлен 26.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.