Особливості обліку витрат основного виробництва

Економічна сутність і зміст витрат на виробництво продукції. Зведений облік витрат на виробництво і складання звітної калькуляції собівартості продукції. Міжнародний досвід обліку витрат на виробництво продукції. Групування витрат по статтям калькуляції.

Подобные документы

 • Теоретичні основи обліку витрат виробництва. Аналіз стану організації обліку витрат виробництва і виходу картоплі в Агрофірмі "Косівщинська", шляхи його вдосконалення. Методика обліку витрат на виробництво і виходу картоплі в сільському господарстві.

  курсовая работа, добавлен 12.07.2010

 • Ведення обліку і розподілу витрат на виробництво продукції. Порядок визначення обсягу і оцінки незавершеного виробництва. Порядок розрахунку фактичної собівартості продукції. Порядок розрахунку собівартості еквівалентної одиниці готової продукції.

  курсовая работа, добавлен 30.03.2012

 • Сутність і синтетичний облік витрат підприємства. Облік доходів та результатів діяльності. Документальне оформлення обліку витрат і доходів на ВАТ "Вінтер". Інформація про види продукції та послуг. Методика і організація обліку витрат на інновації.

  магистерская работа, добавлен 26.12.2010

 • Основні методи розподілу непрямих витрат та віднесення цих витрат на собівартість продукції. Бюджетне планування та контроль за непрямими витратами на підприємстві. Вдосконалення ведення обліку непрямих витрат на підприємстві ВАТ "Рожищенський сирзавод".

  курсовая работа, добавлен 24.11.2010

 • Наукові основи обліку витрат і виходу промислових виробництв. Організаційно–правова характеристика ВАТ "Молочанський молочноконсервний комбінат". Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв, його особливості. Облік браку у виробництві.

  курсовая работа, добавлен 08.12.2008

 • Загальна характеристика типів промислових виробництв в сільському господарстві. Особливості деяких методів обліку витрат: попроцесний (простий) метод, позамовний та попередільний. Номенклатура ведення обліку, визначення фактичної собівартості продукції.

  реферат, добавлен 05.06.2011

 • Теоретичні основи організації автоматизованого робочого місця та інформаційної бази бухгалтера. Організаційно-економічна характеристика, аналіз фінансових результатів діяльності сільськогосподарського підприємства. Аудит витрат на виробництво продукції.

  дипломная работа, добавлен 23.10.2011

 • Економічна сутність витрат. Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності. Організація обліку витрат торговельного. Аналіз нормативних документів з обліку витрат.

  дипломная работа, добавлен 24.09.2016

 • Завдання і принципи організації бухгалтерського обліку та класифікація доходів. Первинний, аналітичний і синтетичний облік витрат та виходу продукції рослинництва, шляхи його вдосконалення. Порядок обчислення собівартості продукції рослинництва.

  курсовая работа, добавлен 02.01.2014

 • Внутрішній та зовнішній (фінансовий) облік, принципи його ведення. Сутність витрат та їх класифікація. Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). Облік відхилень прямих витрат у системі "стандарт-кост". Управління витратами на підприємстві.

  курсовая работа, добавлен 25.11.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.