Особливості обліку витрат основного виробництва

Економічна сутність і зміст витрат на виробництво продукції. Зведений облік витрат на виробництво і складання звітної калькуляції собівартості продукції. Міжнародний досвід обліку витрат на виробництво продукції. Групування витрат по статтям калькуляції.

Подобные документы

 • Перелік основних господарських операцій ТзОВ "Комфорт" на плановий місяць. Групування планових витрат підприємства за економічними елементами. Планова калькуляція витрат на виготовлення одиниці продукції підприємства "Комфорт" за системою повних витрат.

  методичка, добавлен 12.01.2010

 • Значення витрат, їх класифікація. Облік операційних та інших витрат. Облікова політика підприємства "Захід-комп". Визначення витрат як одна з найважливіших ділянок бухгалтерської роботи. Порядок ведення обліку витрат, рекомендації щодо його удосконалення.

  курсовая работа, добавлен 05.04.2013

 • Поняття та умови визнання витрат. Особливості обліку витрат фінансових та від участі в капіталі. Облік витрат, що виникають в ході інвестиційної діяльності. Відображення даних про витрати в облікових регістрах, розкриття інформації у фінансовій звітності.

  контрольная работа, добавлен 18.02.2010

 • Класифікація видів діяльності. Операційні витрати і їх склад за елементами. Структура собівартості реалізованої продукції. Бухгалтерські проведення з обліку витрат виробництва. Розрахунок суми відсотків, що підлягають сплаті за час користування кредитом.

  реферат, добавлен 05.02.2016

 • Облік основних господарських процесів із застосуванням реквізитів. Облік необоротних активів, готової продукції, товарно-матеріальних цінностей, облік праці та її оплати. Бухгалтерський облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції.

  отчет по практике, добавлен 26.06.2013

 • Кругообіг господарських активів підприємства. Основні завдання обліку процесу виробництва, витрат та виходу продукції. Визначення фактичної собівартості продукції, робіт і послуг. Функції, повноваження та обов'язки комітету міжнародних стандартів обліку.

  курсовая работа, добавлен 17.09.2011

 • Облік витрат матеріалів. Облік витрат на оплату праці та утримань на соціальні заходи. Облік витрат з обслуговування виробництва й управління. Облік загальновиробничих витрат. Облік витрат допоміжного виробництва. Попроцесний метод калькулювання.

  курсовая работа, добавлен 01.06.2010

 • Законодавчо-нормативне регулювання бухгалтерського обліку в Україні. Особливості організації обліку необоротних матеріальних активів, витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції. Облік надходження, вибуття запасів та бартерних операцій.

  курсовая работа, добавлен 19.08.2010

 • Поняття та економічна сутність витрат підприємства, головний зміст, основні етапи та методика правового регулювання їх обліку, аналізу і аудиту. Вивчення та оцінка стану обліку витрат, шляхи удосконалення даного процесу на СТОВ "Старокотельнянське".

  дипломная работа, добавлен 18.12.2013

 • Сутність управлінського обліку, його роль та місце в системі облікової інформації. Міжнародний розвиток управлінського обліку. Економічна природа та склад адміністративних витрат, дослідження їх методики обліку та організації на прикладі ТОВ "Смарагд".

  курсовая работа, добавлен 05.05.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.