Внесок сучасних українських майстрів у мистецтво створення пам’ятних та ювілейних монет: від задуму до випуску в обіг

Процес створення українських пам’ятних та ювілейних монет. Етапи створення монет, відкарбованих Банкнотно-монетним двором Національного банку. Візуальний аналіз пам’ятних та ювілейних монет незалежної України. Електронний ескіз реверсу пам’ятної монети.

Подобные документы

 • Характеристика діяльності регуляторних органів Австралії - Резервного банку, Комісії з цінних паперів і інвестицій та Управління пруденційного регулювання. Історія створення Національного банку Австрії, його роль у нагляді за фінансовим сектором країни.

  реферат, добавлен 05.11.2011

 • Елементи грошової системи та національна грошова одиниця. Система нормативно-правового регулювання грошового обігу та роль Національного банку України у регулюванні. Організація та здійснення регулювання готівкового та безготівкового грошового обігу.

  курсовая работа, добавлен 20.03.2008

 • Становлення державної податкової служби України та основні етапи її створення. Система та структура органів, організація податкової роботи. Програма модернізації податкової служби України. Удосконалення форми та методів вилучення податкових платежів.

  реферат, добавлен 26.11.2010

 • Економічна характеристика Франції, вивчення та аналіз фінансової системи держави. Загальні відомості про Україну та її економіку, фінансова структура та аналіз статичних показників. Шляхи виходу з кризи та етапи створення умов економічного зростання.

  курсовая работа, добавлен 27.02.2016

 • Швидкість обігу грошей. Критерії, за якими можна розділити грошову масу. Чотири грошові агрегати за визначенням Національного банку України. Монетизація економіки, її сутність. Функції фінансового посередництва. Розрахування темпу інфляції, зростання цін.

  контрольная работа, добавлен 21.02.2014

 • Особливості розвитку грошей на українських землях в епоху античності. Вплив іноземних грошових систем на формування грошового обігу в Давньоруській державі. Виникнення та еволюція гривні. Гроші України у складі СРСР та після проголошення незалежності.

  курсовая работа, добавлен 22.12.2010

 • Фінанси як особлива система економічних відносин, яка охоплює процеси утворення, розподілу та використання грошових фондів. Загальна характеристика бюджетної системи України. Знайомство з головними причинами створення і збільшення державного боргу.

  курсовая работа, добавлен 14.08.2016

 • Розрахунок складних відсотків депозитного вкладу за допомогою математичних формул. Створення резервного фонду фірми за допомогою банківського депозитного вкладу. Нарахування банком відсотків за складною ставкою, їх розмір на кінець п'ятого року.

  задача, добавлен 15.12.2010

 • Теоретичні засади діяльності кредитних спілок на ринку фінансових послуг України. Аналіз сучасного стану та проблем розвитку кредитних спілок в Україні. Основні засади механізму створення Фонду страхування депозитів об’єднаннями кредитних спілок України.

  дипломная работа, добавлен 02.07.2010

 • Грошовий обіг як об’єкт фінансово-правового регулювання. Правові засади організації безготівкового грошового обігу. Проблеми правового закріплення елементів та структури грошової системи. Роль Національного банку України у регулюванні грошового обігу.

  курсовая работа, добавлен 06.09.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.