Внесок сучасних українських майстрів у мистецтво створення пам’ятних та ювілейних монет: від задуму до випуску в обіг

Процес створення українських пам’ятних та ювілейних монет. Етапи створення монет, відкарбованих Банкнотно-монетним двором Національного банку. Візуальний аналіз пам’ятних та ювілейних монет незалежної України. Електронний ескіз реверсу пам’ятної монети.

Подобные документы

 • Право випуску паперових грошей. Сутність кредитних грошей, шляхи їх розвитку. Грошові чеки та розширення чекового обігу. Широкомасштабне впровадження електронних грошей в сучасну систему розрахунків. Розвиток кредитного обігу та зближення грошової маси.

  контрольная работа, добавлен 10.04.2009

 • Інвестиційна діяльність як основна передумова створення ефективної економіки та розвитку ринкових відносин в Україні. Аналіз чинників, що впливають на формування інвестиційного клімату. Розгляд основних завдань регулювання інвестиційної діяльності.

  курсовая работа, добавлен 09.03.2013

 • Попит і пропозиція ліквідних коштів банку. Джерела формування і напрями використання ліквідних коштів. Стратегії управління ліквідністю банку, їх характеристика. Основні етапи застосування методу фондового пулу для оцінки потреби банку в ліквідних коштах.

  контрольная работа, добавлен 25.05.2015

 • Розробка і створення організаційної структури управління проектом. Розрахунок основних показників ефективності інвестиційних проектів. Аналіз проектних ризиків. Аналіз чутливості. Аналіз структури управління і розробка пропозицій по її удосконаленню.

  курсовая работа, добавлен 14.06.2008

 • Історичні традиції державотворення і формування грошової системи в Україні в контексті загальнонаціонального досвіду. Найвідоміші металеві грошові знаки з Тири, Ольвії, Херсонесу Таврійського, Пантікапею. Обіг грошей держав, до яких входили землі України.

  контрольная работа, добавлен 30.01.2015

 • Формування та етапи розвитку податкової системи України. Суть спрощеної системи оподаткування та нарахування Єдиного соціального внеску. Порівняльний аналіз сплати податків підприємствами-аналогами. Оптимізація основних напрямків діяльності господарства.

  дипломная работа, добавлен 16.05.2012

 • Теоретичні аспекти саморегулювання на фінансовому ринку. Правові засади створення та діяльності саморегулювальних організацій на ринку України. Порівняльний аналіз діяльності різних сегментів фінансового ринку, напрямки аналітичної обробки звітності.

  дипломная работа, добавлен 26.08.2010

 • Переваги і недоліки у реформуванні податкової системи України в контексті прийняття Податкового Кодексу. Створення сприятливих фіскальних умов для залучення іноземних інвестицій та для легалізації доходів - основні стратегічні завдання податкової реформи.

  реферат, добавлен 08.06.2011

 • Податки як відносини між державою і платниками з метою створення централізованого фонду грошових коштів. Характеристика системи оподаткування в Україні. Функції Державної податкової служби та міліції України. Фінансові санкції та адміністративні штрафи.

  курсовая работа, добавлен 17.01.2012

 • Порядок організації готівкових розрахунків на українських підприємствах. Встановлення та затвердження ліміту каси. Основні завдання банків та правове регулювання відносин у сфері готівкового обігу. Контроль за дотриманням правил ведення касових операцій.

  реферат, добавлен 22.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.