Типологія підліткових субкультур та іх вплив на соціальне виховання

Дитяча й підліткова субкультура як фактор соціального виховання. Основні підходи до її дослідження. Феномен молодіжних неформальних груп, їх сутність, структура, функції, причини виникнення та вплив на соціалізацію підлітків, специфічні риси їх розвитку.

Подобные документы

 • Інформаційно–комунікативні процеси у суспільстві. Теорії соціальної комунікації. Сутність та риси сучасної масово–комунікаційної системи. Вплив Інтернету на сучасну комунікацію у молодіжному середовищі. Інформаційне суспільство у комунікативному вимірі.

  дипломная работа, добавлен 26.08.2014

 • Класичні трактування соціального інституту, сучасні підходи до їх вивчення. Необхідна передумова соціальної інтеграції і стабільності суспільства. Характеристика головних особливостей процесу інституціоналізації. Сутність поняття "рольовий репертуар".

  курсовая работа, добавлен 03.06.2013

 • Зарождение понятия и история развития молодежной субкультуры, ее основные характеристики. Идеология, символика, стиль одежды представителей музыкальных субкультур (хиппи, металлистов, панков, готов) и японских субкультур (акихабара-кэй, косплей, гяру).

  реферат, добавлен 20.11.2013

 • Соціальний контроль: його сутність і функції та види у сфері праці. Типи та механізми соціального контролю. Функції соціального контролю в сфері праці. Спостереження за поведінкою, її оцінка з погляду соціальних норм. Реакція на поведінку у формі санкцій.

  контрольная работа, добавлен 08.11.2010

 • Дитинство як особливий період у психофізичному і соціальному становленні особистості, під час якого закладаються основні траєкторії її подальшого розвитку. Проблеми періодизації дитинства. Завдання та функції соціології дитинства, методи його дослідження.

  презентация, добавлен 17.12.2015

 • Стратегічна мета та методи трансформації українського суспільства відповідно до теорії синергетики. Прогнозування соціального розвитку держави, шляхи його стабілізації. Соціальне партнерство й підвищення його ролі в соціально-трудових відносинах.

  реферат, добавлен 04.07.2009

 • Характеристика студентських груп та основні види адаптаційних бар’єрів. Вплив позитивного соціально-психологічного клімату на процес успішної адаптації в академічній групі. Результати дослідження бар’єрів соціальної адаптації у студентському середовищі.

  курсовая работа, добавлен 28.08.2014

 • Історія формування та характерні риси й напрямки профспілкового руху за кордоном. Вплив на них з боку роботодавців та держави. Основні форми прояву профспілкового монополізму, їх законодавча база. Особливості та історія профспілкового руху в Росії.

  реферат, добавлен 10.06.2011

 • Особливості розвитку соціології освіти, виникнення якої пов’язують з іменами Л. Уорда і Е. Дюркгейма. Погляди на освіту в теоретичних концепціях. Основні соціологічні методи та підходи дослідження. Національна спрямованість та відкритість системи освіти.

  курсовая работа, добавлен 18.11.2010

 • Субкультура как автономное и целостное образование внутри господствующей в обществе культурной традиции. Особенности субкультур сети Интернет. Клаббинг как социальный проект альтернативной культуры. Ритуальные практики в субкультуре детских домов.

  реферат, добавлен 21.11.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.