Типологія підліткових субкультур та іх вплив на соціальне виховання

Дитяча й підліткова субкультура як фактор соціального виховання. Основні підходи до її дослідження. Феномен молодіжних неформальних груп, їх сутність, структура, функції, причини виникнення та вплив на соціалізацію підлітків, специфічні риси їх розвитку.

Подобные документы

 • Типи визначень терміну "культура". Специфіка соціологічного підходу до вивчення культури. Співвідношення понять цивілізація і культура суспільства. Типологія соціальних цінностей, соціальні норми. Внутрішня структура культури, її форми та функції.

  реферат, добавлен 03.02.2009

 • Основные понятия и история возникновения субкультур. Деятельность, мировоззрение, внешняя атрибутика наиболее популярных молодежных субкультур. Причины вступления молодых людей в неформальные объединения. Эмпирическое исследование молодежных субкультур.

  курсовая работа, добавлен 05.08.2010

 • Характеристика нового восприятия молодежных субкультур в условиях современного общества. Анализ уровня информированности студентов о видах субкультур. Особенности формирования новых жизненных стилей и стереотипов мышления молодого поколения россиян.

  научная работа, добавлен 31.05.2013

 • Поняття підліткової злочинності та її особливості. Типологія підлітків-делінквентів та їх характеристики. Можливі відносини між оцінкою і реальною поведінкою підлітків при девіації. Сімейне насильство як фактор, що впливає на ріст підліткової злочинності.

  дипломная работа, добавлен 24.01.2011

 • Социологическое понятие и системы ценностей субкультур. История создания и типы субкультур, молодёжные субкультуры XXI века. Влияние субкультур на формирование молодого поколения России и на общество в целом. Особенности психологии неформальности.

  презентация, добавлен 13.05.2013

 • Проблема конфліктів у стосунках "батьки-діти". Соціологічний аналіз бунту молоді. Роль і місце освіти у розвитку особистості і суспільства. Принципи функціонування освіти. Виховання як процес систематичного і цілеспрямованого впливу на особистість.

  реферат, добавлен 18.11.2009

 • Определение понятия и классификация субкультур. Социологическое исследование информированности молодёжи о различных субкультурах, существующих в настоящее время в современной России. Анализ источников информации и актуальности представления субкультур.

  контрольная работа, добавлен 09.04.2011

 • Сутність і функції соціальних інститутів. Соціальні відносини як основні елементи соціального зв'язку. "Явні" і "приховані" функції соціальних інститутів. Закріплення та відтворення суспільних відносин. Прийняття спеціальних законів або зведень правил.

  реферат, добавлен 11.06.2011

 • Сутність та структура соціальної політики, її основні цілі, напрями, пріоритети, завдання та показники. Особливості, сучасні напрями та перспективи розвитку державної соціальної політики, витрати на соціальне забезпечення та шляхи удосконалення.

  курсовая работа, добавлен 03.10.2010

 • Понятие субкультуры и молодежной субкультуры. Типология молодежных субкультур. Характеристика отдельных субкультур. Самореализация, самоактуализация, непонимания со стороны взрослых, вхождения во взрослую жизнь, выбора правильного пути.

  реферат, добавлен 22.02.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.