Мислителі різних епох

Представники філософії: Платон, Арістотель, Конфуцій, Кан Йоу Вей, Томас Мор, Еспінас, Томас Гоббс, Жан Жак Руссо, Г.Гегель, М. Лютер, Т. Мальтус та інші. Виклад основних ідей мислителів, праці, які вони написали, актуальість їх ідей в сучасному часі.

Подобные документы

 • Об'єктивно-ідеалістичний характер філософії Гегеля. Система філософії Гегеля (основні праці). Принцип тотожності мислення і буття, мислення як першооснова та абсолютна ідея. Поняття як форма мислення. Протиріччя між методом і системою у філософії Гегеля.

  реферат, добавлен 28.05.2010

 • Дослідження проблеми буття у філософії французьких матеріалістів ХVІІІ століття. Вивчення представників матеріалістичного напрямку філософії Просвітництва. Огляд ідей Просвітництва та їх впливу на всі сфери духовного життя європейського суспільства.

  контрольная работа, добавлен 26.08.2013

 • Основы идеального государства. Основополагающие цели, задачи и типы государства в учении Платона, его критика демократии. Теория общественного договора Томаса Гоббса. Права и обязанности государственной власти по Т. Гоббсу, преимущества монархии.

  реферат, добавлен 06.12.2013

 • Хронологическая периодизация философии: Античности, Средневековья, Возрождения, Просвещения, немецкой классической философии, нового времени, западной, русской, китайской. Основные представители: Платон, Пётр Дамиани, Мишель Монтень, Гоббс, Вивекананда.

  реферат, добавлен 30.12.2014

 • Причины возникновения Ренессанса в Западной Европе. Специфическая форма христианства в Европе. Общая характеристика философии эпохи Возрождения: Мишель Монтень, Томас Мор, Мартин Лютер, Николай Кузанский. Создание основ философии Нового времени.

  курсовая работа, добавлен 09.11.2010

 • Загальна характеристика уявлень про "ідеальну державу" Давньої Греції. Творчість Платона. Біографія Платона. Вчення Платона про суспільство і державу. Творчість Арістотеля. Життєвий шлях Арістотеля. Політико-правові погляди на державу в "Політиці" Арісто

  курсовая работа, добавлен 22.02.2005

 • Філософія як особлива сфера людського знання і пізнання, основні етапи її зародження та розвитку, місце та значення в сучасному суспільстві. Характеристика та специфічні риси античної філософії, її найвидатніші представники, її вклад в розвиток науки.

  контрольная работа, добавлен 23.11.2010

 • Виникнення перших форм філософського мислення. Проблеми буття і людини у філософії давнього світу, зародження ідей права. Особливості античної правової культури. Космоцентричне обґрунтування права. Особливості філософсько-правової думки Середньовіччя.

  реферат, добавлен 20.01.2011

 • Перші зародки філософських ідей в кінці III періоду в китайській історії. Позбавлене індивідуальності, узагальнене уявлення про світ під час міфологічного осмислення дійсності. Школа Інь-Ян, конфуціанство, моїзм, даосизм та протистояння їхніх ідей.

  реферат, добавлен 18.05.2009

 • Основные черты философии Нового времени. Общая характеристика эпохи и философии Нового времени. Основные представители: Фрэнсис Бэкон, Рене Декарт, Томас Гоббс, Готфрид Вильгельм Лейбниц, Барух (Бенедикт) Спиноза, Джон Локк. Французское просвещение 18 в.

  лекция, добавлен 15.02.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.