Урок як форма організації навчання

Дослідження сучасних тенденцій організації навчального процесу, їх сутності та основних проблем. Аналіз індивідуалізації і диференціації навчання, типів і структури уроків. Огляд фронтальної, групової та індивідуальної форм організації навчальної роботи.

Подобные документы

 • Нормативні вимоги до організації і здійснення освітнього процесу. Принцип науковості і посильної складності, системний підхід до подання навчального матеріалу. Принципи активності, самостійності, наочності змісту і діяльності, зв'язку теорії з практикою.

  реферат, добавлен 23.04.2010

 • Огляд можливостей використання народних методів навчання. Народні принципи, методи, прийоми, форми організації навчання. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Мета народної дидактики. Систематичність в одержанні знань, неперервність освіти.

  курсовая работа, добавлен 27.01.2015

 • Розгляд основних математичних понять для дітей 3 класу. Основні прийоми та методи викладення матеріалу. Поняття ділення, його різновиди. Дослідження ефективності фронтальної та індивідуальної роботи з учнями. Переваги диференційованого способу навчання.

  курсовая работа, добавлен 25.11.2014

 • Особливості розробки загальних положень і рекомендацій у врахуванні індивідуальних особливостей учнів. Поняття індивідуалізації навчання, основна мета. Етапи організації індивідуального підходу до навчання молодших школярів, побудова системи виховання.

  курсовая работа, добавлен 02.08.2012

 • Дидактичні основи індивідуалізації навчального процесу на етапі закріплення навчального матеріалу. Закріплення навчального матеріалу як один із етапів процесу засвоєння знань. Індивідуалізація навчання школярів на етапі закріплення навчального матеріалу.

  дипломная работа, добавлен 15.07.2009

 • Застосування різних варіантів організації роботи груп залежно від мети навчання. Практика "Діалогу" і "Cинтезу думок" у пошуку узгодженого рішення. Ефективність метода "Коло Ідей". Організація роботи "Мозкового штурма" й інших фронтальних технологій.

  контрольная работа, добавлен 13.12.2009

 • Творче самовираження дитини, як педагогічна проблема. Використання жанру дитячої опери, як форми організації творчої діяльності учнів. Взаємозв'язок уроків музики та позакласних форм навчання. Методи організації музично-театральної діяльності учнів.

  курсовая работа, добавлен 24.11.2015

 • Методичний аналіз теми занять, їх календарно-тематичне проведення. Методи та форми організації навчальної і виховної роботи. Естетичне виховання та профорієнтаційна робота з учнями. Розробка творчого проекту та плану-конспекту уроку з електротехніки.

  курсовая работа, добавлен 19.01.2011

 • Аналіз поняття самостійної роботи як дидактичної категорії, як форми, методу, прийому, засобу, умови, діяльності навчання і виховання. Аналіз особливостей організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів. Етапи самостійної роботи.

  статья, добавлен 27.08.2017

 • Завдання трудового виховання, виховання відповідального ставлення учнів до праці на уроках. Екскурсія як складна форма навчально-виховної роботи, методика її проведення. Конспект урока-експеремента з трудового навчання, аналіз результатів експерименту.

  курсовая работа, добавлен 28.01.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.