Геологічна будова і рельєф дна Світового океану

Геологічна будова Світового океану. Підводні окраїни материків – континентальний шельф, схил, підніжжя. Елементи перехідної зони рельєфу: улоговини окраїнних глибоководних морів, острівні дуги, ложе океану, глибоководні жолоби, серединно-океанічні хребти.

Подобные документы

 • Значення малих річок в природі та господарській діяльності людини. Екологічні проблеми, пов'язані з ними. Джерела живлення та стан малих річок Київської області. Їх довжина, геологічна будова берегів, гідрохімічний і санітарний стан, характеристика приток

  реферат, добавлен 04.10.2011

 • Скупчення корисних копалин. Тверді, рідкі і газоподібні копалини. Геологічна будова Африки. Формування родовищ корисних копалин. Закономірності поширення корисних копалин. Запаси вугілля, руди чорних та кольорових металів. Нерудні корисні копалини.

  презентация, добавлен 16.09.2011

 • Просторова і часова антропогенна трансформація форм рельєфу, рельєфотвірних порід і геоморфологічних процесів на найбільших об’єктах, які зазнали антропогенного впливу на цій території, річкові долини. Зміни форм рельєфу при дорожньому будівництві.

  дипломная работа, добавлен 21.07.2015

 • Республіка Сьєрра-Леоне — унітарна держава, що складається з трьох провінцій. Особливості екваторіального клімату країни. Територія Мадагаскару, держави на однойменному острові й кількох прилеглих островах південно-західної частини Індійського океану.

  реферат, добавлен 13.01.2011

 • Открытие Нового Света Колумбом, освоение Южной Америки испанскими и португальскими завоевателями. Равнинно-плоскогорный восток и Анды материка, водно-климатические особенности Амазонки. Природные зоны и среда обитания индейцев и метисов, выход к океану.

  реферат, добавлен 15.09.2009

 • Політична карта Східної Азії і географічне положення Японії: склад території і її розташування на стику трьох тектонічних плит Тихого Океану, населення, клімат, рослинний світ. Економіка країни: співпраця уряду і промисловців, розвиток культури бізнесу.

  презентация, добавлен 14.04.2012

 • Ознайомлення із змістом палеокліматичних гіпотез. Дослідження зміни кліматичних умов, складу рослинного та тваринного світів в Північній Європі з історичного погляду. Вплив уповільнення теплої течії Гольфстрім на клімат Великобританії та Північної Європи.

  реферат, добавлен 23.11.2010

 • Первые исследователи Тихого океана: Нуньес де Бальбоа и Фернан Магеллан. Выдающиеся русские мореплаватели, которые возглавляли научные экспедиции по Тихому океану: С.И. Дежнев, В. Беринг, А.И. Чириков. Положительные и негативные стороны освоения океана.

  презентация, добавлен 26.04.2013

 • Мальдіви - невеликі тропічні острови, що омиваються водами Індійського океану. Політична система та державна мова. Населення Мальдівських островів: вікова структура, народжуваність, смертність, рівень грамотності. Історія архіпелагу, стан економіки.

  реферат, добавлен 27.12.2010

 • Басейни річок Північної Америки, їх живлення й режим. Озера Північної Америки, походження озерних улоговин. Великі американські озера, їх система. Велике Солоне озеро - безстічна водойма на заході США (залишок океану). Ніагарський водоспад, річка Ніагара.

  презентация, добавлен 03.03.2014

 • Австралія - держава в південній півкулі, розташована на материку Австралія, острові Тасманія і декількох інших островах Індійського і Тихого океанів. Географічне положення материка, опис рельєфу, кліматичні зони, гідрологія, особливості флори і фауни.

  реферат, добавлен 24.03.2012

 • Формування світового господарства внаслідок розвитку машинної індустрії, транспорту та світового ринку, його функціональна та морфологічна модель. Інтенсивна глобалізація при збереженні багатоукладності, різностадійності та циклічності розвитку країн.

  реферат, добавлен 25.10.2010

 • Ресурсозабезпеченість світового господарства як провідна сировинна проблема. Показники ресурсозабезпеченості видів корисних копалин. Методологічні підходи до способів врахування впливу середовища на розміщення розвиток суспільно-географічних об'єктів.

  реферат, добавлен 21.11.2010

 • Схили як нахилені ділянки земної поверхні, сформовані в результаті ендогенних і екзогенних процесів як на суші, так і на дні морів і океанів: аналіз видів, знайомство з головними морфологічними класифікаціями. Характеристика осипних та лавинних схилів.

  реферат, добавлен 05.03.2016

 • Географічне положення, тектонічна будова та рельєф Западини Конго та Амазонії, дослідження розповсюджених корисних копалин. Клімат, води, ґрунти та органічний світ Западини Конго та Амазонії, а також флора та фауна регіону. Характер антропогенних змін.

  курсовая работа, добавлен 17.12.2022

 • Розміщення Кримських гір на півдні Кримського півострова, їх безпосереднє прилягання до глибоководного Чорного моря. Географія Кримських гір, їх геологічна історія та клімат. Роль гір у формуванні водних ресурсів усього Криму. Природні комплекси Криму.

  презентация, добавлен 08.04.2012

 • Характеристика типів міських селітебних ландшафтів України. Геологічна структура ландшафтів: ґрунтовий покрив, літогенна основа міських територій. Антропогенний вплив на геологічне середовище міста. Небезпечні геологічні процеси на міських територіях.

  курсовая работа, добавлен 25.09.2010

 • Характеристика рельєфу, геологічної будови, кліматичних умов та ґрунтового покриву Нової Зеландії. Ознайомлення із рослинним та тваринним світом регіону. Видатні природні об'єкти країни: фіорд Мілфорд Саунд, пляж Hot Water Beach, вулкан Таранакі.

  курсовая работа, добавлен 26.08.2014

 • Загальні відомості про материк та його фізична географія. Дослідження та освоєння Північної Америки, вивчення клімату, рельєфу, корисних копалин, рослинності та твариного світу. Адміністративна характеристика Канади, Сполучених Штатів Америки та Мексики.

  реферат, добавлен 04.12.2011

 • Ознайомлення із державними символами Перу (прапором та гербом). Характеристики географічного положення, державного устрою, населення, релігії країни. Особливості рельєфу та клімату. Розвиток промисловості, транспорту, аграрного сектору економіки.

  презентация, добавлен 05.05.2015

 • Географічне положення Мексики, чисельність населення і його національний склад, віросповідання. Державний устрій, мова, герб та прапор. Клімат, внутрішні води, ґрунти, особливості рельєфу. Розвиток енергетичної галузі та сільського господарства країни.

  презентация, добавлен 13.11.2013

 • Аналіз історії виникнення назви материка Антарктида та етапів його дослідження. Характеристика географічного положення, особливостей рельєфу та геологічної будови. Відмінні риси клімату, рослинного і тваринного світу. Господарське використання материка.

  реферат, добавлен 13.08.2010

 • Географічне положення Австралії. Характеристика її рельєфу, клімату та геологічної будови. Рослинний та тваринний світ Австралії. Характеристика водних ресурсів континенту. Єхидна як невелика сумчаста тварина, яка при небезпеці згортається, як їжак.

  презентация, добавлен 21.02.2015

 • Дослідження географічного положення, рельєфу та водних ресурсів Південної Америки. Характеристика теоретико-фізичних аспектів водоспадів. Вивчення причин утворення та класифікації водоспадів. Огляд основних особливостей найбільших водоспадів континенту.

  курсовая работа, добавлен 06.10.2012

 • Природні умови Сумської області, клімату, рослинності, порід, рельєфу. Особливості розвитку ґрунтового покриву, господарська історія його використання. Види ґрунтів, які зустрічаються у межах області, їх географічний розподіл і топографічне розміщення.

  реферат, добавлен 22.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.