Геологічна будова і рельєф дна Світового океану

Геологічна будова Світового океану. Підводні окраїни материків – континентальний шельф, схил, підніжжя. Елементи перехідної зони рельєфу: улоговини окраїнних глибоководних морів, острівні дуги, ложе океану, глибоководні жолоби, серединно-океанічні хребти.

Подобные документы

 • Територія та географічне положення Італії. Протяжність території з півночі на південь та специфіка рельєфу. Ставлення італійців до релігії. Особливості національної культури. Морський транспорт та його роль у внутрішніх і в зовнішніх перевезеннях.

  реферат, добавлен 13.01.2011

 • Вивчення фізико-географічних умов Уральської гірської країни, яка є природною межею між двома частинами світу - Європою та Азією. Взаємозв’язок між геологічною будовою та формами рельєфу. Опис кліматичних умов території, сучасного стану ландшафтів Уралу.

  курсовая работа, добавлен 17.10.2010

 • Аналіз економічного розвитку Великобританії в умовах формування світового господарства. Галузева структура економіки: аграрний сектор, промисловість та будівництво, сфера послуг. Іноземні інвестиції; конкурентноспроможність і міжнародне співробітництво.

  курсовая работа, добавлен 14.08.2016

 • Поняття природних умов і ресурсів та їх класифікація. Вивчення природно-ресурсного потенціалу території та концепція ресурсних циклів. Видобуток та споживання мінеральних, земельних, водних, біологічних, рекреаційних, кліматичних та космічних ресурсів.

  реферат, добавлен 25.10.2010

 • Основні визначення, поняття та елементи кріосфери. Льодовикові форми рельєфу. Загальні обсяги зледеніння Землі. Вплив змін клімату на кріосферу: арктичні льоди, гірські льодовики, багатолітня мерзлота. Шляхи протидії змінам клімату, варіанти адаптації.

  курсовая работа, добавлен 07.03.2014

 • Загальна географічна характеристика Азії як світового лідеру за кількістю міст-мільйонерів. Територія та географічне положення Туреччини ті Ізраїлю, їх природні рельєфи й кліматичні умови. Опис головних рік та озер, корисні копалини, флора і фауна країн.

  реферат, добавлен 13.01.2011

 • Територія Аргентини, її рослинний і тваринний світ, мінерально-сировинна база. Історія становлення держави, її населення. Головні промислові центри, культура й економіка. Географічне положення Перу, рельєф та корисні копалини. Історичний розвиток країни.

  реферат, добавлен 13.01.2011

 • Грунт - поверхневий шар земної кори, видозмінений під впливом вивітрювання. Найважливіші морфологічні ознаки ґрунтів: забарвлення, структура, будова, механічний склад, включення. Родючість ґрунту. Основні напрями охорони ґрунтів.

  реферат, добавлен 13.05.2007

 • Держава як елемент політичної карти і основна форма геопросторової організації людства. Основні підходи до періодизації процесу розвитку світового суспільства. Формування політичної карти світу в епоху розвитку і утвердження капіталістичного господарства.

  реферат, добавлен 28.03.2016

 • Географічні особливості, рельєф пустель, закономірності їх утворення і поширення. Пустелі Середньої та Центральної Азії, Казахстану, півострова Індостан та Аравійського півострова. Антропогенний вплив та господарське використання опустелених територій.

  курсовая работа, добавлен 06.05.2015

 • Історія дослідження озера Байкал та походження його назви. Фізико-географічні особливості озера: генезис котловини; морфогенез та рельєф дна; гідрологічні характеристики; клімат; характеристика вітрів. Екологічні наслідки антропогенного впливу на озеро.

  курсовая работа, добавлен 18.01.2013

 • Розвиток географічного поділу праці та світового господарства в останні десятиліття. Основні фактори поділу праці. Відомі приклади нечесної конкуренції на світовому ринку і в умовах "вільної торгівлі". Роль транспорту у географічному поділу праці.

  реферат, добавлен 21.11.2010

 • Машинобудування - одна з провідних галузей промисловості світу. Стан важкого машинобудування, його територіальне розміщення в Україні. Машинобудівний комплекс, його структура та поділ на галузі. Регіони світового машинобудування, розвиток та розміщення.

  курсовая работа, добавлен 13.01.2010

 • Природо-ресурсний потенціал придніпровського економічного району. Тектонічна будова Придніпровської височини, Причорноморської низовини. Клімат, водні ресурси, ґрунти, ліси, флора та фауна району. Несприятливі фізико-географічні процеси і явища.

  презентация, добавлен 23.02.2013

 • Дослідження північного борту Каркінітсько-Сиваської системи прогинів. Геоморфологічний аналіз берегів регіону. Зв’язок між тектонічними умовами розвитку та геоморфологічними рисами узбережжя Херсонської області. Структурні особливості берегової зони.

  статья, добавлен 11.09.2017

 • Характеристика географічного положення (центр Євразійського континенту), кліматичних умов (різко-континентальний, різка зміна температур), екологічної ситуації, історії розвитку культурного, виробничого і фінансового центру Казахстану - Алма-Ати.

  реферат, добавлен 14.06.2010

 • Фактори виникнення та особливості західних вітрів середніх широт. Механізм впливу материків на атмосферну циркуляцію. Модель утворення депресії на полярному фронті. Умови утворення та траєкторії тропічного циклона, теплих та холодних антициклонів.

  реферат, добавлен 17.05.2010

 • Атлантический океан как второй по величине после Тихого, его географическое положение, характеристика ложа и переходных зон, омываемые территории. Климатические условия океана, рельеф его дна и существующие течения, особенности органического мира.

  реферат, добавлен 14.04.2010

 • Африка — найспекотливіший, найдавніший та один з найбільших материків Землі. Переважання сільського господарства, харчової, легкої та гірничодобувної промисловості у галузевій структурі господарства країни. Територія та географічне положення Конґо.

  реферат, добавлен 13.01.2011

 • Коротка характеристика пустель і напівпустель окремих материків та головні чинники, що впливають на їх формування. Характеристика біогеоценозів кліматичних та едафічних типів пустель. Екологічні проблеми пустельних територій та шляхи їх вирішення.

  дипломная работа, добавлен 18.09.2011

 • Геологическое строение и рельеф дна Тихого океана. Подводные окраины материков. Срединно-океанические хребты и ложе океана. Распределение солености вод, климат и течения. Фитопланктон Тихого океана, его животный мир, богатые месторождения минералов.

  реферат, добавлен 19.03.2016

 • Ориентировочное время и источники образования Тихого океана. Ложе, срединно-океанические хребты и переходные зоны. Климат и гидрологические условия, особенности животного и растительного мира океана, влияние на них разных течений. Явление Эль-Ниньо.

  реферат, добавлен 14.04.2010

 • Тихий океан, его площадь, границы, географическое положение. Ложе океана, срединно-океанические хребты и переходные от океана к материкам зоны, острова. Климат и гидрологические условия Тихого океана. Особенности его животного и растительного мира.

  реферат, добавлен 13.04.2010

 • Україна має вигідне географічне положення. Вона є країною Центральної і Східної Європи, має сім сусідів із цих же регіонів, широкий вихід до двох морів. Загальна протяжність сухопутних кордонів України. Їх доступність з погляду фізико-географічних умов.

  курсовая работа, добавлен 06.09.2010

 • Международно-правовой режим Арктики. Экономический потенциал Арктического региона, оценка углеводородного потенциала. Крупные месторождения нефти в США. Шельф Карского моря, оценка газовых месторождений. Нефтегазоносные бассейна шельфа Берингова моря.

  реферат, добавлен 13.10.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.