Спроби відродження олімпійської ідеї в Середньовіччі

Фізична культура народу як частина його історії. Право брати участь в Олімпійських іграх. Відродження ідей олімпізму. Створення П'єром де Кубертеном основ олімпійського руху. Створення Міжнародного олімпійського комітету. Олімпійський вогонь та нагороди.

Подобные документы

 • Дослідження історії становлення та розвитку спорту і фізичної культури Харківщини у ХХ ст. Спорт у міжвоєнних роках (1917-1941). Фізкультура та спорт у 1940-1950 рр. Досягнення харків'ян у спорті та фізичній культурі середини 50 – початка 90-х років.

  реферат, добавлен 16.03.2008

 • Вплив спорту та фізичної культури на здоров'я та дієздатність студента. Підвищення його соціальної і трудової активності, задоволення моральних, естетичних та творчих запитів. Формування особистісних якостей підлітків під час занять фізичною культурою.

  статья, добавлен 10.09.2014

 • Причини, що зумовлюють необхідність створення електронного інформаційного ресурсу – власного сайта готелю "Прем'єр Палац". Його основні характеристики. Критерії грамотного дизайну web-сайту. Елементи, які використовуються при створенні його стилю.

  реферат, добавлен 27.04.2013

 • Визначення понять "здоров’я" та "здоровий спосіб життя". Елементи здорового способу життя та їх характеристика. Фізична культура як складова частина загальної культури суспільства. Основні завдання фізичного виховання. Критерії фізичного розвитку.

  реферат, добавлен 17.09.2010

 • Загальна характеристика туристичного підприємства, посадові інструкції працівників. Створення ідеї ділового туру, пошук та відбір партнерів та підприємств-постачальників послуг. Опис індивідуальних маршрутів з відвідування міжнародних виставок туризму.

  курсовая работа, добавлен 02.12.2015

 • Історія створення руху "Спорт для всіх". Технології державного управління масовим спортом в Україні. Формати проведення спортивних заходів з погляду ефективності залучення широких верств населення до систематичних занять фізичними вправами на дозвіллі.

  реферат, добавлен 04.12.2014

 • Головні вимоги до портфеля екскурсовода та його складання. Туристичні можливості міста Макіївка. Викладення основного матеріалу тексту "Героїчні сторінки історії Макіївки". Розробка маршруту екскурсії та його перевірка, складання технологічної карти.

  курсовая работа, добавлен 31.01.2014

 • Поняття міжнародного туризму, його сутність, функції, динаміка, проблеми та перспективи розвитку, роль в світовій економіці. Аналіз діяльності туристичних агентств. Підвищення конкурентоспроможності України на сучасному світовому туристичному ринку.

  курсовая работа, добавлен 13.05.2014

 • Обґрунтування вибору екскурсійних об‘єктів. Критерії їх оцінки. Складання карток (паспортів) на кожний з них. Розробка маршруту екскурсії, його перевірка. Вимоги до портфеля екскурсовода. Види наочних експонатів. Основний матеріал тексту об історії міста.

  курсовая работа, добавлен 22.11.2014

 • Фізико-географічна характеристика та природно-рекреаційний потенціал Хмельницької області. Історія краю, його соціально-економічні умови та стан розвитку туризму. Авторські пропозиції щодо створення мережі пізнавальних туристично-екскурсійних маршрутів.

  курсовая работа, добавлен 02.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.