Спроби відродження олімпійської ідеї в Середньовіччі

Фізична культура народу як частина його історії. Право брати участь в Олімпійських іграх. Відродження ідей олімпізму. Створення П'єром де Кубертеном основ олімпійського руху. Створення Міжнародного олімпійського комітету. Олімпійський вогонь та нагороди.

Подобные документы

 • Обґрунтування особливостей адаптивної фізичної культури в системі психофізіологічного та фізичного розвитку людини. Сутність фізичних вправ та їх вплив на стійкість організму. Методи врахування вікових особливостей при плануванні фізичного навантаження.

  курсовая работа, добавлен 26.09.2010

 • Історія виникнення велоспорта. Етапи багаторічної підготовки велосипедистів. Адаптація організму спортсменів до тренувальних навантажень. Чинники, що визначають структуру фізичної працездатності. Методи досліджень. Травматизм, лікувальна фізична культура.

  дипломная работа, добавлен 25.03.2013

 • Розвиток міжнародного туризму на сучасному етапі. Загальні відомості про Португалію, її природно-рекреаційні та історико-культурні ресурси. Соціально-економічні умови країни. Туристичне районування її території. Характеристика екскурсійних об’єктів.

  курсовая работа, добавлен 12.01.2011

 • Особливості фізичної підготовки допризовної молоді в сучасних умовах. Реальний фізичний стан допризовної молоді, яка проживає на території Волинської області. Корекція загальноприйнятої методики військової і фізичної підготовки юнаків-допризовників.

  курсовая работа, добавлен 20.05.2014

 • Рассмотрение основ формирования, культуры, пропаганды, а также профилактики здорового образа жизни людей. Определение понятия, ценностей и функций физической культуры. Исследование особенностей современной социальной роли физической культуры и спорта.

  контрольная работа, добавлен 26.03.2015

 • Традиция проведения Олимпийских игр, существовавшая в Древней Греции. Современные Олимпийские игры, возрожденные в конце XIX века французским общественным деятелем Пьером де Кубертеном. Эмблема-логотип зимних Олимпийских игр 2014 года, талисманы и слоган.

  презентация, добавлен 19.06.2014

 • Туризм та туристичні ресурси як об’єкт наукового дослідження. Вплив процесів глобалізації на розвиток міжнародного туризму. Ринок туристських послуг. Роль міжнародного туризму в політичних відносинах між країнами світу. Туроператори і турагенти.

  дипломная работа, добавлен 18.01.2009

 • Міжнародний туризм: сутність, види, значення; основні чинники, що впливають на формування і функціонування туристичного ринку. Огляд сучасного стану міжнародного туризму в Україні: інфраструктура, матеріально-технічна база, інноваційні форми організації.

  дипломная работа, добавлен 26.01.2011

 • Проведення занять в режимі трудового дня, занять гігієнічною і реактивною фізичною культурою та самостійних занять фізичними вправами з дорослим населенням. Заняття в спортивних секціях, секції ЗФП. Формування груп здоров’я з урахуванням стану здоров’я.

  курсовая работа, добавлен 08.12.2011

 • Олимпийские игры Древней Греции, история их появления и развития. Возрождение Олимпийской идеи бароном Пьером де Кубертеном. Первый российский олимпийский чемпион - Николай Панин-Коломенкин. Старейший олимпийский призер. Интересные факты об Олимпиаде.

  презентация, добавлен 14.05.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.